MENU CLOSE

通知

伯頓的研究獎勵

刊載日
2023/01/26 (JST)
Jan. 25, 2023 (PST)
26 Jan. 2023 (GMT)
26 Jan. 2023 (AEST)
26. Jan. 2023 (CET)
26 Enero 2023 (CET)
26 Janv. 2023 (CET)
26 Gen. 2023 (CET)
2023/01/26 (HKT)
2023/01/26 (HKT)
2023/01/26 (KST)
更新日
2023/01/26 (JST)
Jan. 25, 2023 (PST)
26 Jan. 2023 (GMT)
26 Jan. 2023 (AEST)
26. Jan. 2023 (CET)
26 Enero 2023 (CET)
26 Janv. 2023 (CET)
26 Gen. 2023 (CET)
2023/01/26 (HKT)
2023/01/26 (HKT)
2023/01/26 (KST)
                

來協助伯頓的研究吧!

活動期間內,每戰鬥1次就能透過掉落報酬獲得研究點數×10喔!
由於最多會掉落至10次為止,有機會可以獲得最多研究點數×100!
此外,只要戰鬥10次就可以透過信件領取來自伯頓的研究點數×50!


活動時間
  活動時間 報酬
第一次 2023/02/02 11:00 (JST) ~ 2023/02/09 11:00 (JST) Feb. 01, 2023, 18:00 (PST) - Feb. 08, 2023, 18:00 (PST)
02 Feb. 2023, 02:00 (GMT) - 09 Feb. 2023, 02:00 (GMT)
02 Feb. 2023, 12:00 (AEST) - 09 Feb. 2023, 12:00 (AEST)
02. Feb. 2023, 03:00 (CET) - 09. Feb. 2023, 03:00 (CET) 02 Feb. 2023, 03:00 (CET) - 09 Feb. 2023, 03:00 (CET) 02 Févr. 2023, 03:00 (CET) - 09 Févr. 2023, 03:00 (CET) 02 Feb. 2023, 03:00 (CET) - 09 Feb. 2023, 03:00 (CET) 2023/02/02 10:00 (HKT) ~ 2023/02/09 10:00 (HKT) 2023/02/02 10:00 (HKT) ~ 2023/02/09 10:00 (HKT) 2023/02/02 11:00 (KST) ~ 2023/02/09 11:00 (KST)
最多可獲得研究點數×150
第二次 2023/04/06 11:00 (JST) ~ 2023/04/13 11:00 (JST) Apr. 05, 2023, 19:00 (PDT) - Apr. 12, 2023, 19:00 (PDT)
06 Apr. 2023, 03:00 (BST) - 13 Apr. 2023, 03:00 (BST)
06 Apr. 2023, 12:00 (AEST) - 13 Apr. 2023, 12:00 (AEST)
06. Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 13. Apr. 2023, 04:00 (CEST) 06 Abr. 2023, 04:00 (CEST) - 13 Abr. 2023, 04:00 (CEST) 06 Avril 2023, 04:00 (CEST) - 13 Avril 2023, 04:00 (CEST) 06 Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 13 Apr. 2023, 04:00 (CEST) 2023/04/06 10:00 (HKT) ~ 2023/04/13 10:00 (HKT) 2023/04/06 10:00 (HKT) ~ 2023/04/13 10:00 (HKT) 2023/04/06 11:00 (KST) ~ 2023/04/13 11:00 (KST)
最多可獲得研究點數×150

※期間內進行戰鬥,最多可透過掉落報酬獲得10次的研究點數×10。
※期間內若進行10次戰鬥,將透過遊戲中的「信件」寄送研究點數×50。

※時間與內容有可能在無事先告知的情況下進行更改。
還請各位玩家繼續支持Ninjala。