MENU CLOSE

通知

伯頓的研究獎勵

刊載日
2022/04/21 (JST)
Apr. 20, 2022 (PDT)
21 Apr. 2022 (BST)
21 Apr. 2022 (AEST)
21. Apr. 2022 (CEST)
21 Abr. 2022 (CEST)
21 Avril 2022 (CEST)
21 Apr. 2022 (CEST)
2022/04/21 (HKT)
2022/04/21 (HKT)
2022/04/21 (KST)
更新日
2022/04/21 (JST)
Apr. 20, 2022 (PDT)
21 Apr. 2022 (BST)
21 Apr. 2022 (AEST)
21. Apr. 2022 (CEST)
21 Abr. 2022 (CEST)
21 Avril 2022 (CEST)
21 Apr. 2022 (CEST)
2022/04/21 (HKT)
2022/04/21 (HKT)
2022/04/21 (KST)
                

來協助伯頓的研究吧!

活動期間內,每戰鬥1次就能透過掉落報酬獲得研究點數×10喔!
由於最多會掉落至10次為止,有機會可以獲得最多研究點數×100!
此外,只要戰鬥10次就可以透過信件領取來自伯頓的研究點數×50!


活動時間
  活動時間 報酬
第一次 2022/04/28 11:00 (JST) ~ 2022/05/05 10:59 (JST) Apr. 27, 2022, 19:00 (PDT) - May 04, 2022, 18:59 (PDT)
28 Apr. 2022, 03:00 (BST) - 05 May 2022, 02:59 (BST)
28 Apr. 2022, 12:00 (AEST) - 05 May 2022, 11:59 (AEST)
28. Apr. 2022, 04:00 (CEST) - 05. Mai 2022, 03:59 (CEST) 28 Abr. 2022, 04:00 (CEST) - 05 Mayo 2022, 03:59 (CEST) 28 Avril 2022, 04:00 (CEST) - 05 Mai 2022, 03:59 (CEST) 28 Apr. 2022, 04:00 (CEST) - 05 Mag. 2022, 03:59 (CEST) 2022/04/28 10:00 (HKT) ~ 2022/05/05 09:59 (HKT) 2022/04/28 10:00 (HKT) ~ 2022/05/05 09:59 (HKT) 2022/04/28 11:00 (KST) ~ 2022/05/05 10:59 (KST)
最多可獲得研究點數×150
第二次 2022/05/05 11:00 (JST) ~ 2022/05/12 10:59 (JST) May 04, 2022, 19:00 (PDT) - May 11, 2022, 18:59 (PDT)
05 May 2022, 03:00 (BST) - 12 May 2022, 02:59 (BST)
05 May 2022, 12:00 (AEST) - 12 May 2022, 11:59 (AEST)
05. Mai 2022, 04:00 (CEST) - 12. Mai 2022, 03:59 (CEST) 05 Mayo 2022, 04:00 (CEST) - 12 Mayo 2022, 03:59 (CEST) 05 Mai 2022, 04:00 (CEST) - 12 Mai 2022, 03:59 (CEST) 05 Mag. 2022, 04:00 (CEST) - 12 Mag. 2022, 03:59 (CEST) 2022/05/05 10:00 (HKT) ~ 2022/05/12 09:59 (HKT) 2022/05/05 10:00 (HKT) ~ 2022/05/12 09:59 (HKT) 2022/05/05 11:00 (KST) ~ 2022/05/12 10:59 (KST)
最多可獲得研究點數×150

※期間內進行戰鬥,最多可透過掉落報酬獲得10次的研究點數×10。
※期間內若進行10次戰鬥,將透過遊戲中的「信件」寄送研究點數×50。

※時間與內容有可能在無事先告知的情況下進行更改。
還請各位玩家繼續支持Ninjala。