MENU CLOSE

通知

秋季特別活動!

刊載日
2023/09/07 (JST)
Sept. 06, 2023 (PDT)
07 Sept. 2023 (BST)
07 Sept. 2023 (AEST)
07. Sept. 2023 (CEST)
07 Sept. 2023 (CEST)
07 Sept. 2023 (CEST)
07 Sett. 2023 (CEST)
2023/09/07 (HKT)
2023/09/07 (HKT)
2023/09/07 (KST)
更新日
2023/09/07 (JST)
Sept. 06, 2023 (PDT)
07 Sept. 2023 (BST)
07 Sept. 2023 (AEST)
07. Sept. 2023 (CEST)
07 Sept. 2023 (CEST)
07 Sept. 2023 (CEST)
07 Sett. 2023 (CEST)
2023/09/07 (HKT)
2023/09/07 (HKT)
2023/09/07 (KST)
                

活動時間

2023/09/14 11:00 (JST) ~ 2023/09/28 11:00 (JST) Sept. 13, 2023, 19:00 (PDT) - Sept. 27, 2023, 19:00 (PDT)
14 Sept. 2023, 03:00 (BST) - 28 Sept. 2023, 03:00 (BST)
14 Sept. 2023, 12:00 (AEST) - 28 Sept. 2023, 12:00 (AEST)
14. Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 28. Sept. 2023, 04:00 (CEST) 14 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 28 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 14 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 28 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 14 Sett. 2023, 04:00 (CEST) - 28 Sett. 2023, 04:00 (CEST) 2023/09/14 10:00 (HKT) ~ 2023/09/28 10:00 (HKT) 2023/09/14 10:00 (HKT) ~ 2023/09/28 10:00 (HKT) 2023/09/14 11:00 (KST) ~ 2023/09/28 11:00 (KST)

感謝各位玩家平日對Ninjala的支持。
秋天也有許多精彩活動!
除了登入獎勵與商店特賣,還會實施發燒戰鬥特別週!

秋季特別登入獎勵

活動時間

2023/09/14 11:00 (JST) ~ 2023/09/28 11:00 (JST) Sept. 13, 2023, 19:00 (PDT) - Sept. 27, 2023, 19:00 (PDT)
14 Sept. 2023, 03:00 (BST) - 28 Sept. 2023, 03:00 (BST)
14 Sept. 2023, 12:00 (AEST) - 28 Sept. 2023, 12:00 (AEST)
14. Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 28. Sept. 2023, 04:00 (CEST) 14 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 28 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 14 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 28 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 14 Sett. 2023, 04:00 (CEST) - 28 Sett. 2023, 04:00 (CEST) 2023/09/14 10:00 (HKT) ~ 2023/09/28 10:00 (HKT) 2023/09/14 10:00 (HKT) ~ 2023/09/28 10:00 (HKT) 2023/09/14 11:00 (KST) ~ 2023/09/28 11:00 (KST)

舉辦特別的登入獎勵!
每天登入遊戲,就有機會獲得豪華報酬!

登入獎勵時間表

登入天數 報酬
1 銀勛章×50
2 沙蠶×2
3 金勛章×10
4 研究點數×10
5 潛餌×2
6 銀勛章×50
7 大餌×2
8 金勛章×10
9 研究點數×10
10 小魚×2
11 銀勛章×50
12 螃蟹×2
13 金勛章×20
14 研究點數×10

忍者商店特賣

活動時間

2023/09/14 11:00 (JST) ~ 2023/09/21 11:00 (JST) Sept. 13, 2023, 19:00 (PDT) - Sept. 20, 2023, 19:00 (PDT)
14 Sept. 2023, 03:00 (BST) - 21 Sept. 2023, 03:00 (BST)
14 Sept. 2023, 12:00 (AEST) - 21 Sept. 2023, 12:00 (AEST)
14. Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 21. Sept. 2023, 04:00 (CEST) 14 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 21 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 14 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 21 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 14 Sett. 2023, 04:00 (CEST) - 21 Sett. 2023, 04:00 (CEST) 2023/09/14 10:00 (HKT) ~ 2023/09/21 10:00 (HKT) 2023/09/14 10:00 (HKT) ~ 2023/09/21 10:00 (HKT) 2023/09/14 11:00 (KST) ~ 2023/09/21 11:00 (KST)

秋天是時尚的季節!
透過忍者商店特賣,秋季流行款裝飾道具的價格變得非常划算!
期間內,嚴選的裝飾道具將變為30%OFF的特賣價格!
此外,若持有Ninjala通行證,將會是50%OFF!!

詳情請點這裡!

發燒戰鬥特別週!

活動時間

2023/09/21 11:00 (JST) ~ 2023/09/28 11:00 (JST) Sept. 20, 2023, 19:00 (PDT) - Sept. 27, 2023, 19:00 (PDT)
21 Sept. 2023, 03:00 (BST) - 28 Sept. 2023, 03:00 (BST)
21 Sept. 2023, 12:00 (AEST) - 28 Sept. 2023, 12:00 (AEST)
21. Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 28. Sept. 2023, 04:00 (CEST) 21 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 28 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 21 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 28 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 21 Sett. 2023, 04:00 (CEST) - 28 Sett. 2023, 04:00 (CEST) 2023/09/21 10:00 (HKT) ~ 2023/09/28 10:00 (HKT) 2023/09/21 10:00 (HKT) ~ 2023/09/28 10:00 (HKT) 2023/09/21 11:00 (KST) ~ 2023/09/28 11:00 (KST)

期間內每天舉辦發燒戰鬥!
獲得忍者勛章和轉蛋硬幣的好機會!

詳情請點這裡!

※時間與內容有可能在無事先告知的情況下進行更改。
還請各位玩家繼續支持Ninjala。