MENU CLOSE

Ninjala 第16赛季

[更新]
2024/04/04 11:00 (JST)
Apr. 03, 2024, 19:00 (PDT)
04 Apr. 2024, 03:00 (BST)
04 Apr. 2024, 12:00 (AEST)
04. Apr. 2024, 04:00 (CEST)
04 Abr. 2024, 04:00 (CEST)
04 Avril 2024, 04:00 (CEST)
04 Apr. 2024, 04:00 (CEST)
2024/04/04 10:00 (HKT)
2024/04/04 10:00 (HKT)
2024/04/04 11:00 (KST)
第16赛季 进程图
结束日期
2024/06/20 11:00 (JST)
June 19, 2024, 19:00 (PDT)
20 June 2024, 03:00 (BST)
20 June 2024, 12:00 (AEST)
20. Juni 2024, 04:00 (CEST)
20 Jun. 2024, 04:00 (CEST)
20 Juin 2024, 04:00 (CEST)
20 Giu. 2024, 04:00 (CEST)
2024/06/20 10:00 (HKT)
2024/06/20 10:00 (HKT)
2024/06/20 11:00 (KST)

第16季的主题是“日本神话” 除了以日本神话为原型的服装以外,更有许多流行又活泼的服装!通过Ninjala通票或忍者商店来获得吧!

第16赛季也尽情享受Ninjala吧!

拥有“Ninjala通票”就能根据游戏的推进程度获得限定形象和大量忍币! 使用到手的忍币来大肆购物吧!

在Ninjala中,除了形象以外,还有许多要素能够装饰战斗!
在第16赛季中,为了更能展现出个性,我们将新增一些不同的动作、贴纸、口香糖空蝉和IPPON装饰! 来装扮出独一无二的战斗吧!