MENU CLOSE

通知

【更新】维护结束通知

刊登日
2020/08/18 (JST)
Aug. 17, 2020 (PDT)
18 Aug. 2020 (BST)
18 Aug. 2020 (AEST)
18 Aug. 2020 (CEST)
18 Agosto 2020 (CEST)
18 Août 2020 (CEST)
18 Ago. 2020 (CEST)
2020/08/18 (HKT)
2020/08/18 (HKT)
2020/08/18 (KST)
更新日
2020/08/19 (JST)
Aug. 18, 2020 (PDT)
19 Aug. 2020 (BST)
19 Aug. 2020 (AEST)
19 Aug. 2020 (CEST)
19 Agosto 2020 (CEST)
19 Août 2020 (CEST)
19 Ago. 2020 (CEST)
2020/08/19 (HKT)
2020/08/19 (HKT)
2020/08/19 (KST)

【更新】维护结束通知

以下维护已经结束。

结束日期

2020/08/19 14:00 (JST)
Aug. 18, 2020, 22:00 (PDT)
19 Aug. 2020, 06:00 (BST)
19 Aug. 2020, 15:00 (AEST)
19 Aug. 2020, 07:00 (CEST)
19 Agosto 2020, 07:00 (CEST)
19 Août 2020, 07:00 (CEST)
19 Ago. 2020, 07:00 (CEST)
2020/08/19 13:00 (HKT)
2020/08/19 13:00 (HKT)
2020/08/19 14:00 (KST)


非常感谢您的配合。


维护通知

我们将于下列时间进行维护。

预定维护时间

2020/08/19 11:00 (JST) ~ 2020/08/19 14:00 (JST)
Aug. 18, 2020, 19:00 (PDT) - Aug. 18, 2020, 22:00 (PDT)
19 Aug. 2020, 03:00 (BST) - 19 Aug. 2020, 06:00 (BST)
19 Aug. 2020, 12:00 (AEST) - 19 Aug. 2020, 15:00 (AEST)
19 Aug. 2020, 04:00 (CEST) - 19 Aug. 2020, 07:00 (CEST)
19 Agosto 2020, 04:00 (CEST) - 19 Agosto 2020, 07:00 (CEST)
19 Août 2020, 04:00 (CEST) - 19 Août 2020, 07:00 (CEST)
19 Ago. 2020, 04:00 (CEST) - 19 Ago. 2020, 07:00 (CEST)
2020/08/19 10:00 (HKT) ~ 2020/08/19 13:00 (HKT)
2020/08/19 10:00 (HKT) ~ 2020/08/19 13:00 (HKT)
2020/08/19 11:00 (KST) ~ 2020/08/19 14:00 (KST)

工作内容
匹配大厅调整

*维护时间可能会改变。
※维护前10分钟内匹配功能将停止,无法对战。
*如果要在维护过程中游玩故事礼包或训练,需要离线启动游戏。
  请从“设置”打开飞行模式,然后开始游戏。

非常抱歉给您带来不便,希望您理解并配合我们的工作。