MENU CLOSE

通知

Ninjala 第2赛季拉开帷幕!

刊登日
2020/08/27 (JST)
Aug. 27, 2020 (PDT)
27 Aug. 2020 (BST)
27 Aug. 2020 (AEST)
27 Aug. 2020 (CEST)
27 Agosto 2020 (CEST)
27 Août 2020 (CEST)
27 Ago. 2020 (CEST)
2020/08/27 (HKT)
2020/08/27 (HKT)
2020/08/27 (KST)
更新日
2020/08/27 (JST)
Aug. 27, 2020 (PDT)
27 Aug. 2020 (BST)
27 Aug. 2020 (AEST)
27 Aug. 2020 (CEST)
27 Agosto 2020 (CEST)
27 Août 2020 (CEST)
27 Ago. 2020 (CEST)
2020/08/27 (HKT)
2020/08/27 (HKT)
2020/08/27 (KST)

我们是Ninjala运营团队。

为配合第2赛季的开幕,我们将为您送上一些精选信息!

第2季的主题是“运动”!

举办期间

2020/08/27 16:00 (JST) ~ 2020/10/29 10:59 (JST) Aug. 27, 2020, 00:00 (PDT) - Oct. 28, 2020, 18:59 (PDT)
27 Aug. 2020, 08:00 (BST) - 29 Oct. 2020, 01:59 (GMT)
27 Aug. 2020, 17:00 (AEST) - 29 Oct. 2020, 11:59 (AEST)
27 Aug. 2020, 09:00 (CEST) - 29 Okt. 2020, 02:59 (CET) 27 Agosto 2020, 09:00 (CEST) - 29 Oct. 2020, 02:59 (CET) 27 Août 2020, 09:00 (CEST) - 29 Oct. 2020, 02:59 (CET) 27 Ago. 2020, 09:00 (CEST) - 29 Ott. 2020, 02:59 (CET) 2020/08/27 15:00 (HKT) ~ 2020/10/29 09:59 (HKT) 2020/08/27 15:00 (HKT) ~ 2020/10/29 09:59 (HKT) 2020/08/27 16:00 (KST) ~ 2020/10/29 10:59 (KST)

公开了有关以各种运动为灵感的形象道具及Ninjala通票的信息!!
单击此处了解第2赛季的更多详细信息!

新口香糖兵器“滑板类型”登场!

我们新增了庆典滑板、嚼嚼滑板、跃动冲浪板和忍王之剑这4种类型!

单击此处了解各个兵器的特征和格斗动作。

新场地“忍城”登场!

附有多种新机关!我们新增了具有日本气息的“忍城”!

单击此处获取忍城的图像。

每人限购一次1000忍币!

竟然!您可以用495日元的价格购买1000忍币!
每个帐户仅限一次的绝好机会!

用忍币购入Ninjala通票,尽情游玩第2赛季吧!

请您继续支持《Ninjala》。