MENU CLOSE

通知

第一次 差异匹配改进测试

刊登日
2021/11/04 (JST)
Nov. 03, 2021 (PDT)
04 Nov. 2021 (GMT)
04 Nov. 2021 (AEST)
04. Nov. 2021 (CET)
04 Nov. 2021 (CET)
04 Nov. 2021 (CET)
04 Nov. 2021 (CET)
2021/11/04 (HKT)
2021/11/04 (HKT)
2021/11/04 (KST)
更新日
2021/11/04 (JST)
Nov. 03, 2021 (PDT)
04 Nov. 2021 (GMT)
04 Nov. 2021 (AEST)
04. Nov. 2021 (CET)
04 Nov. 2021 (CET)
04 Nov. 2021 (CET)
04 Nov. 2021 (CET)
2021/11/04 (HKT)
2021/11/04 (HKT)
2021/11/04 (KST)

这里是Ninjala运营团队。
至今为止,我们收到了众多玩家关于“与实力有差距的玩家进行匹配”的各种意见。

因此以改进“差异匹配”为目的,我们将限定1周时间进行匹配调整与相关测试。

实施期间

 

2021/11/11 11:00 (JST) ~ 2021/11/18 10:59 (JST)
Nov. 10, 2021, 18:00 (PST) - Nov. 17, 2021, 17:59 (PST)
11 Nov. 2021, 02:00 (GMT) - 18 Nov. 2021, 01:59 (GMT)
11 Nov. 2021, 12:00 (AEST) - 18 Nov. 2021, 11:59 (AEST)
11. Nov. 2021, 03:00 (CET) - 18. Nov. 2021, 02:59 (CET)
11 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 18 Nov. 2021, 02:59 (CET)
11 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 18 Nov. 2021, 02:59 (CET)
11 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 18 Nov. 2021, 02:59 (CET)
2021/11/11 10:00 (HKT) ~ 2021/11/18 09:59 (HKT)
2021/11/11 10:00 (HKT) ~ 2021/11/18 09:59 (HKT)
2021/11/11 11:00 (KST) ~ 2021/11/18 10:59 (KST)

 

对象战斗

·立即战斗
·Ninjala战斗
*规则为自由匹配/段位匹配、生存战/队伍战的所有战斗均为调整对象。

主要调整内容

Ninjala采取与实力有差距的玩家在一定时间内不会匹配的机制。
本次通过延长这段时间,调整为比较容易与实力相近的对手进行匹配。

特别是关于段位匹配,由于考虑到“段位=实力”,因此将变得更加容易与段位相近的对手进行匹配。

但是,该调整将可能会导致战斗开始前的等待时间变长。
此外,在未满8个人的状态下开始战斗的频率也有可能会上升。

期待您的协助

在测试期间内参加对象战斗,可以为我们提供更多的数据,为进一步的改进提供参考。
希望得到您的协助。

此外,作为协助的谢礼,我们将为在期间内登录的各位玩家送上以下道具。

协助的谢礼 扭蛋金币×30

请您继续支持《Ninjala》。