MENU CLOSE

通知

举办Kyary Pamyu Pamyu新歌联动!

刊登日
2021/01/29 (JST)
Jan. 28, 2021 (PST)
29 Jan. 2021 (GMT)
29 Jan. 2021 (AEST)
29 Jan. 2021 (CET)
29 Enero 2021 (CET)
29 Janv. 2021 (CET)
29 Gen. 2021 (CET)
2021/01/29 (HKT)
2021/01/29 (HKT)
2021/01/29 (KST)
更新日
2021/01/29 (JST)
Jan. 28, 2021 (PST)
29 Jan. 2021 (GMT)
29 Jan. 2021 (AEST)
29 Jan. 2021 (CET)
29 Enero 2021 (CET)
29 Janv. 2021 (CET)
29 Gen. 2021 (CET)
2021/01/29 (HKT)
2021/01/29 (HKT)
2021/01/29 (KST)
举办期间
2021/01/29 11:00 (JST) ~ 2021/02/18 10:59 (JST)
Jan. 28, 2021, 18:00 (PST) - Feb. 17, 2021, 17:59 (PST)
29 Jan. 2021, 02:00 (GMT) - 18 Feb. 2021, 01:59 (GMT)
29 Jan. 2021, 12:00 (AEST) - 18 Feb. 2021, 11:59 (AEST)
29 Jan. 2021, 03:00 (CET) - 18 Feb. 2021, 02:59 (CET)
29 Enero 2021, 03:00 (CET) - 18 Feb. 2021, 02:59 (CET)
29 Janv. 2021, 03:00 (CET) - 18 Févr. 2021, 02:59 (CET)
29 Gen. 2021, 03:00 (CET) - 18 Feb. 2021, 02:59 (CET)
2021/01/29 10:00 (HKT) ~ 2021/02/18 09:59 (HKT)
2021/01/29 10:00 (HKT) ~ 2021/02/18 09:59 (HKT)
2021/01/29 11:00 (KST) ~ 2021/02/18 10:59 (KST)

举办Kyary Pamyu Pamyu的新歌「Gum Gum Girl 」联动!
为迎合Kyary Pamyu Pamyu出道10周年庆的开幕,
亚洲流行歌曲将会开始在游戏内发布。
作为新歌联动纪念,道具「Ninja Re Bang Bang」将再次登场!
每件道具都将在游戏内精选商店出售。
「Ninja Re Bang Bang」IPPON装饰可以通过战斗报酬获得。

新歌「Gum Gum Girl (Ninjala Version)」已发布!口香糖糖女孩T恤也已登场!

在联动期间,「Gum Gum Girl (Ninjala Version)」和“口香糖糖女孩T恤”会在游戏中的精选商店售卖!

新歌「Gum Gum Girl (Ninjala Version)」

 「Gum Gum Girl (Ninjala Version)」游戏内发布开始!

口香糖糖女孩T恤

 尽情享受联动纪念的口香糖糖女孩T恤搭配吧!

「Ninja Re Bang Bang Steve Aoki Remix」联动道具再次登场!

「Ninja Re Bang Bang Steve Aoki Remix」背景音乐、再现原曲「Ninja Re Bang Bang」音乐视频中所穿服装的服饰、头饰与心情表现、IPPON装饰将再次登场。

「Ninja Re Bang Bang Steve Aoki Remix」背景音乐

服装&头部配饰

忍者棒棒搭配

服装 : 忍者棒棒服
头部配饰 : 忍者棒棒护额

动作

忍者棒棒舞

IPPON装饰

联动相关视频

Ninjala 电视广告(JP)

Kyary Pamyu Pamyu“Gum Gum Girl”音乐视频

Kyary Pamyu Pamyu Ninja Re Bang Bang Steve Aoki Remix 混编视频

卡莉怪妞官方网站