MENU CLOSE

通知

Ninjala大赛战斗奖励!

刊登日
2023/08/17 (JST)
Aug. 16, 2023 (PDT)
17 Aug. 2023 (BST)
17 Aug. 2023 (AEST)
17. Aug. 2023 (CEST)
17 Agosto 2023 (CEST)
17 Août 2023 (CEST)
17 Ago. 2023 (CEST)
2023/08/17 (HKT)
2023/08/17 (HKT)
2023/08/17 (KST)
更新日
2023/10/19 (JST)
Oct. 18, 2023 (PDT)
19 Oct. 2023 (BST)
19 Oct. 2023 (AEST)
19. Okt. 2023 (CEST)
19 Oct. 2023 (CEST)
19 Oct. 2023 (CEST)
19 Ott. 2023 (CEST)
2023/10/19 (HKT)
2023/10/19 (HKT)
2023/10/19 (KST)
                

参加Ninjala大赛来获得战斗奖励吧!

举办期间内,根据Ninjala大赛的战斗次数将能够获得各种报酬!
争取靠前的排名,来入手豪华战斗奖励吧!

举办期间

第一次 2023/08/27 11:00 (JST) ~ 2023/08/27 17:00 (JST) Aug. 26, 2023, 19:00 (PDT) - Aug. 27, 2023, 01:00 (PDT)
27 Aug. 2023, 03:00 (BST) - 27 Aug. 2023, 09:00 (BST)
27 Aug. 2023, 12:00 (AEST) - 27 Aug. 2023, 18:00 (AEST)
27. Aug. 2023, 04:00 (CEST) - 27. Aug. 2023, 10:00 (CEST) 27 Agosto 2023, 04:00 (CEST) - 27 Agosto 2023, 10:00 (CEST) 27 Août 2023, 04:00 (CEST) - 27 Août 2023, 10:00 (CEST) 27 Ago. 2023, 04:00 (CEST) - 27 Ago. 2023, 10:00 (CEST) 2023/08/27 10:00 (HKT) ~ 2023/08/27 16:00 (HKT) 2023/08/27 10:00 (HKT) ~ 2023/08/27 16:00 (HKT) 2023/08/27 11:00 (KST) ~ 2023/08/27 17:00 (KST)
第二次 2023/09/24 11:00 (JST) ~ 2023/09/24 17:00 (JST) Sept. 23, 2023, 19:00 (PDT) - Sept. 24, 2023, 01:00 (PDT)
24 Sept. 2023, 03:00 (BST) - 24 Sept. 2023, 09:00 (BST)
24 Sept. 2023, 12:00 (AEST) - 24 Sept. 2023, 18:00 (AEST)
24. Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 24. Sept. 2023, 10:00 (CEST) 24 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 24 Sept. 2023, 10:00 (CEST) 24 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 24 Sept. 2023, 10:00 (CEST) 24 Sett. 2023, 04:00 (CEST) - 24 Sett. 2023, 10:00 (CEST) 2023/09/24 10:00 (HKT) ~ 2023/09/24 16:00 (HKT) 2023/09/24 10:00 (HKT) ~ 2023/09/24 16:00 (HKT) 2023/09/24 11:00 (KST) ~ 2023/09/24 17:00 (KST)
第三次 2023/10/22 11:00 (JST) ~ 2023/10/22 17:00 (JST) Oct. 21, 2023, 19:00 (PDT) - Oct. 22, 2023, 01:00 (PDT)
22 Oct. 2023, 03:00 (BST) - 22 Oct. 2023, 09:00 (BST)
22 Oct. 2023, 12:00 (AEST) - 22 Oct. 2023, 18:00 (AEST)
22. Okt. 2023, 04:00 (CEST) - 22. Okt. 2023, 10:00 (CEST) 22 Oct. 2023, 04:00 (CEST) - 22 Oct. 2023, 10:00 (CEST) 22 Oct. 2023, 04:00 (CEST) - 22 Oct. 2023, 10:00 (CEST) 22 Ott. 2023, 04:00 (CEST) - 22 Ott. 2023, 10:00 (CEST) 2023/10/22 10:00 (HKT) ~ 2023/10/22 16:00 (HKT) 2023/10/22 10:00 (HKT) ~ 2023/10/22 16:00 (HKT) 2023/10/22 11:00 (KST) ~ 2023/10/22 17:00 (KST)
第四次 2023/11/12 11:00 (JST) ~ 2023/11/12 17:00 (JST) Nov. 11, 2023, 18:00 (PST) - Nov. 12, 2023, 00:00 (PST)
12 Nov. 2023, 02:00 (GMT) - 12 Nov. 2023, 08:00 (GMT)
12 Nov. 2023, 12:00 (AEST) - 12 Nov. 2023, 18:00 (AEST)
12. Nov. 2023, 03:00 (CET) - 12. Nov. 2023, 09:00 (CET) 12 Nov. 2023, 03:00 (CET) - 12 Nov. 2023, 09:00 (CET) 12 Nov. 2023, 03:00 (CET) - 12 Nov. 2023, 09:00 (CET) 12 Nov. 2023, 03:00 (CET) - 12 Nov. 2023, 09:00 (CET) 2023/11/12 10:00 (HKT) ~ 2023/11/12 16:00 (HKT) 2023/11/12 10:00 (HKT) ~ 2023/11/12 16:00 (HKT) 2023/11/12 11:00 (KST) ~ 2023/11/12 17:00 (KST)

战斗奖励

第1轮 研究点数×20
第2轮 研究点数×20
第3轮 研究点数×30
第4轮 研究点数×30
第5轮 忍币×100

*获得分数500pt以上的战斗计算为1次。

请您继续支持《Ninjala》。
*举办日期和时间如有更改,恕不另行通知。