MENU CLOSE

通知

Ninjala大赛战斗奖励!

刊登日
2022/06/16 (JST)
June 16, 2022 (PDT)
16 June 2022 (BST)
16 June 2022 (AEST)
16. Juni 2022 (CEST)
16 Jun. 2022 (CEST)
16 Juin 2022 (CEST)
16 Giu. 2022 (CEST)
2022/06/16 (HKT)
2022/06/16 (HKT)
2022/06/16 (KST)
更新日
2022/09/01 (JST)
Aug. 31, 2022 (PDT)
01 Sept. 2022 (BST)
01 Sept. 2022 (AEST)
01. Sept. 2022 (CEST)
01 Sept. 2022 (CEST)
01 Sept. 2022 (CEST)
01 Sett. 2022 (CEST)
2022/09/01 (HKT)
2022/09/01 (HKT)
2022/09/01 (KST)
                

参加Ninjala大赛来获得战斗奖励吧!

举办期间内,根据Ninjala大赛的战斗次数将能够获得各种报酬!
争取靠前的排名,来入手豪华战斗奖励吧!

举办期间

第一次 2022/06/26 11:00 (JST) ~ 2022/06/26 17:00 (JST) June 25, 2022, 19:00 (PDT) - June 26, 2022, 01:00 (PDT)
26 June 2022, 03:00 (BST) - 26 June 2022, 09:00 (BST)
26 June 2022, 12:00 (AEST) - 26 June 2022, 18:00 (AEST)
26. Juni 2022, 04:00 (CEST) - 26. Juni 2022, 10:00 (CEST) 26 Jun. 2022, 04:00 (CEST) - 26 Jun. 2022, 10:00 (CEST) 26 Juin 2022, 04:00 (CEST) - 26 Juin 2022, 10:00 (CEST) 26 Giu. 2022, 04:00 (CEST) - 26 Giu. 2022, 10:00 (CEST) 2022/06/26 10:00 (HKT) ~ 2022/06/26 16:00 (HKT) 2022/06/26 10:00 (HKT) ~ 2022/06/26 16:00 (HKT) 2022/06/26 11:00 (KST) ~ 2022/06/26 17:00 (KST)
第二次 2022/07/10 11:00 (JST) ~ 2022/07/10 17:00 (JST) July 09, 2022, 19:00 (PDT) - July 10, 2022, 01:00 (PDT)
10 July 2022, 03:00 (BST) - 10 July 2022, 09:00 (BST)
10 July 2022, 12:00 (AEST) - 10 July 2022, 18:00 (AEST)
10. Juli 2022, 04:00 (CEST) - 10. Juli 2022, 10:00 (CEST) 10 Jul. 2022, 04:00 (CEST) - 10 Jul. 2022, 10:00 (CEST) 10 Juil. 2022, 04:00 (CEST) - 10 Juil. 2022, 10:00 (CEST) 10 Lug. 2022, 04:00 (CEST) - 10 Lug. 2022, 10:00 (CEST) 2022/07/10 10:00 (HKT) ~ 2022/07/10 16:00 (HKT) 2022/07/10 10:00 (HKT) ~ 2022/07/10 16:00 (HKT) 2022/07/10 11:00 (KST) ~ 2022/07/10 17:00 (KST)
第三次 2022/07/31 11:00 (JST) ~ 2022/07/31 17:00 (JST)
2022/08/14 11:00 (JST) ~ 2022/08/14 17:00 (JST)
July 30, 2022, 19:00 (PDT) - July 31, 2022, 01:00 (PDT)
Aug. 13, 2022, 19:00 (PDT) - Aug. 14, 2022, 01:00 (PDT)
31 July 2022, 03:00 (BST) - 31 July 2022, 09:00 (BST)
14 Aug. 2022, 03:00 (BST) - 14 Aug. 2022, 09:00 (BST)
31 July 2022, 12:00 (AEST) - 31 July 2022, 18:00 (AEST)
14 Aug. 2022, 12:00 (AEST) - 14 Aug. 2022, 18:00 (AEST)
31. Juli 2022, 04:00 (CEST) - 31. Juli 2022, 10:00 (CEST)
14. Aug. 2022, 04:00 (CEST) - 14. Aug. 2022, 10:00 (CEST)
31 Jul. 2022, 04:00 (CEST) - 31 Jul. 2022, 10:00 (CEST)
14 Agosto 2022, 04:00 (CEST) - 14 Agosto 2022, 10:00 (CEST)
31 Juil. 2022, 04:00 (CEST) - 31 Juil. 2022, 10:00 (CEST)
14 Août 2022, 04:00 (CEST) - 14 Août 2022, 10:00 (CEST)
31 Lug. 2022, 04:00 (CEST) - 31 Lug. 2022, 10:00 (CEST)
14 Ago. 2022, 04:00 (CEST) - 14 Ago. 2022, 10:00 (CEST)
2022/07/31 10:00 (HKT) ~ 2022/07/31 16:00 (HKT)
2022/08/14 10:00 (HKT) ~ 2022/08/14 16:00 (HKT)
2022/07/31 10:00 (HKT) ~ 2022/07/31 16:00 (HKT)
2022/08/14 10:00 (HKT) ~ 2022/08/14 16:00 (HKT)
2022/07/31 11:00 (KST) ~ 2022/07/31 17:00 (KST)
2022/08/14 11:00 (KST) ~ 2022/08/14 17:00 (KST)
第四次 2022/08/21 11:00 (JST) ~ 2022/08/21 17:00 (JST) Aug. 20, 2022, 19:00 (PDT) - Aug. 21, 2022, 01:00 (PDT)
21 Aug. 2022, 03:00 (BST) - 21 Aug. 2022, 09:00 (BST)
21 Aug. 2022, 12:00 (AEST) - 21 Aug. 2022, 18:00 (AEST)
21. Aug. 2022, 04:00 (CEST) - 21. Aug. 2022, 10:00 (CEST) 21 Agosto 2022, 04:00 (CEST) - 21 Agosto 2022, 10:00 (CEST) 21 Août 2022, 04:00 (CEST) - 21 Août 2022, 10:00 (CEST) 21 Ago. 2022, 04:00 (CEST) - 21 Ago. 2022, 10:00 (CEST) 2022/08/21 10:00 (HKT) ~ 2022/08/21 16:00 (HKT) 2022/08/21 10:00 (HKT) ~ 2022/08/21 16:00 (HKT) 2022/08/21 11:00 (KST) ~ 2022/08/21 17:00 (KST)
第五次 2022/08/28 11:00 (JST) ~ 2022/08/28 17:00 (JST) Aug. 27, 2022, 19:00 (PDT) - Aug. 28, 2022, 01:00 (PDT)
28 Aug. 2022, 03:00 (BST) - 28 Aug. 2022, 09:00 (BST)
28 Aug. 2022, 12:00 (AEST) - 28 Aug. 2022, 18:00 (AEST)
28. Aug. 2022, 04:00 (CEST) - 28. Aug. 2022, 10:00 (CEST) 28 Agosto 2022, 04:00 (CEST) - 28 Agosto 2022, 10:00 (CEST) 28 Août 2022, 04:00 (CEST) - 28 Août 2022, 10:00 (CEST) 28 Ago. 2022, 04:00 (CEST) - 28 Ago. 2022, 10:00 (CEST) 2022/08/28 10:00 (HKT) ~ 2022/08/28 16:00 (HKT) 2022/08/28 10:00 (HKT) ~ 2022/08/28 16:00 (HKT) 2022/08/28 11:00 (KST) ~ 2022/08/28 17:00 (KST)
第六次 2022/09/25 11:00 (JST) ~ 2022/09/25 17:00 (JST) Sept. 24, 2022, 19:00 (PDT) - Sept. 25, 2022, 01:00 (PDT)
25 Sept. 2022, 03:00 (BST) - 25 Sept. 2022, 09:00 (BST)
25 Sept. 2022, 12:00 (AEST) - 25 Sept. 2022, 18:00 (AEST)
25. Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 25. Sept. 2022, 10:00 (CEST) 25 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 25 Sept. 2022, 10:00 (CEST) 25 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 25 Sept. 2022, 10:00 (CEST) 25 Sett. 2022, 04:00 (CEST) - 25 Sett. 2022, 10:00 (CEST) 2022/09/25 10:00 (HKT) ~ 2022/09/25 16:00 (HKT) 2022/09/25 10:00 (HKT) ~ 2022/09/25 16:00 (HKT) 2022/09/25 11:00 (KST) ~ 2022/09/25 17:00 (KST)

战斗奖励

第1轮 研究点数×20
第2轮 研究点数×20
第3轮 研究点数×30
第4轮 研究点数×30
第5轮 忍币×100

*获得分数500pt以上的战斗计算为1次。

请您继续支持《Ninjala》。
*举办日期和时间如有更改,恕不另行通知。