MENU CLOSE

通知

900万下载纪念礼品通知

刊登日
2022/06/02 (JST)
June 01, 2022 (PDT)
02 June 2022 (BST)
02 June 2022 (AEST)
02. Juni 2022 (CEST)
02 Jun. 2022 (CEST)
02 Juin 2022 (CEST)
02 Giu. 2022 (CEST)
2022/06/02 (HKT)
2022/06/02 (HKT)
2022/06/02 (KST)
更新日
2022/06/02 (JST)
June 01, 2022 (PDT)
02 June 2022 (BST)
02 June 2022 (AEST)
02. Juni 2022 (CEST)
02 Jun. 2022 (CEST)
02 Juin 2022 (CEST)
02 Giu. 2022 (CEST)
2022/06/02 (HKT)
2022/06/02 (HKT)
2022/06/02 (KST)
                

这里是Ninjala运营团队。

Ninjala已在全球获得900万次下载!
我们衷心感谢所有用户的支持。
我们已通过游戏中邮件分发下列900万下载纪念礼品,请在领取期限前领取。

【对象】
全部用户

【分发内容】
 ・100忍币(免费)

【领取期限】

2022/06/02 15:00 (JST) ~ 2022/06/30 10:59 (JST) June 01, 2022, 23:00 (PDT) - June 29, 2022, 18:59 (PDT)
02 June 2022, 07:00 (BST) - 30 June 2022, 02:59 (BST)
02 June 2022, 16:00 (AEST) - 30 June 2022, 11:59 (AEST)
02. Juni 2022, 08:00 (CEST) - 30. Juni 2022, 03:59 (CEST) 02 Jun. 2022, 08:00 (CEST) - 30 Jun. 2022, 03:59 (CEST) 02 Juin 2022, 08:00 (CEST) - 30 Juin 2022, 03:59 (CEST) 02 Giu. 2022, 08:00 (CEST) - 30 Giu. 2022, 03:59 (CEST) 2022/06/02 14:00 (HKT) ~ 2022/06/30 09:59 (HKT) 2022/06/02 14:00 (HKT) ~ 2022/06/30 09:59 (HKT) 2022/06/02 15:00 (KST) ~ 2022/06/30 10:59 (KST)

请您继续支持《Ninjala》。