MENU CLOSE

通知

800万下载纪念礼品通知

刊登日
2021/10/14 (JST)
Oct. 13, 2021 (PDT)
14 Oct. 2021 (BST)
14 Oct. 2021 (AEST)
14. Okt. 2021 (CEST)
14 Oct. 2021 (CEST)
14 Oct. 2021 (CEST)
14 Ott. 2021 (CEST)
2021/10/14 (HKT)
2021/10/14 (HKT)
2021/10/14 (KST)
更新日
2021/10/14 (JST)
Oct. 13, 2021 (PDT)
14 Oct. 2021 (BST)
14 Oct. 2021 (AEST)
14. Okt. 2021 (CEST)
14 Oct. 2021 (CEST)
14 Oct. 2021 (CEST)
14 Ott. 2021 (CEST)
2021/10/14 (HKT)
2021/10/14 (HKT)
2021/10/14 (KST)
                

这里是Ninjala运营团队。

Ninjala已在全球获得800万次下载!
我们衷心感谢所有用户的支持。
我们已通过游戏中邮件分发下列800万下载纪念礼品,请在领取期限前领取。

【对象】
全部用户

【分发内容】
 ・100忍币(免费)

【领取期限】

2021/10/14 12:00 (JST) ~ 2021/12/02 10:59 (JST)
Oct. 13, 2021, 20:00 (PDT) - Dec. 01, 2021, 17:59 (PST)
14 Oct. 2021, 04:00 (BST) - 02 Dec. 2021, 01:59 (GMT)
14 Oct. 2021, 13:00 (AEST) - 02 Dec. 2021, 11:59 (AEST)
14. Okt. 2021, 05:00 (CEST) - 02. Dez. 2021, 02:59 (CET)
14 Oct. 2021, 05:00 (CEST) - 02 Dic. 2021, 02:59 (CET)
14 Oct. 2021, 05:00 (CEST) - 02 Déc. 2021, 02:59 (CET)
14 Ott. 2021, 05:00 (CEST) - 02 Dic. 2021, 02:59 (CET)
2021/10/14 11:00 (HKT) ~ 2021/12/02 09:59 (HKT)
2021/10/14 11:00 (HKT) ~ 2021/12/02 09:59 (HKT)
2021/10/14 12:00 (KST) ~ 2021/12/02 10:59 (KST)

请您继续支持《Ninjala》。