MENU CLOSE

通知

500万下载纪念礼品通知

刊登日
2020/10/28 (JST)
Oct. 27, 2020 (PDT)
28 Oct. 2020 (GMT)
28 Oct. 2020 (AEST)
28 Okt. 2020 (CET)
28 Oct. 2020 (CET)
28 Oct. 2020 (CET)
28 Ott. 2020 (CET)
2020/10/28 (HKT)
2020/10/28 (HKT)
2020/10/28 (KST)
更新日
2020/10/28 (JST)
Oct. 27, 2020 (PDT)
28 Oct. 2020 (GMT)
28 Oct. 2020 (AEST)
28 Okt. 2020 (CET)
28 Oct. 2020 (CET)
28 Oct. 2020 (CET)
28 Ott. 2020 (CET)
2020/10/28 (HKT)
2020/10/28 (HKT)
2020/10/28 (KST)
                

这里是Ninjala运营团队。

Ninjala已在全球获得500万次下载!
我们衷心感谢所有用户的支持。
我们已通过游戏中邮件分发下列500万下载纪念礼品,请在领取期限前领取。

【对象】
全部用户

【分发内容】
 ・100忍币(免费)

【领取期限】

2020/10/28 15:00 (JST) ~ 2021/01/07 10:59 (JST)
Oct. 27, 2020, 23:00 (PDT) - Jan. 06, 2021, 17:59 (PST)
28 Oct. 2020, 06:00 (GMT) - 07 Jan. 2021, 01:59 (GMT)
28 Oct. 2020, 16:00 (AEST) - 07 Jan. 2021, 11:59 (AEST)
28 Okt. 2020, 07:00 (CET) - 07 Jan. 2021, 02:59 (CET)
28 Oct. 2020, 07:00 (CET) - 07 Enero 2021, 02:59 (CET)
28 Oct. 2020, 07:00 (CET) - 07 Janv. 2021, 02:59 (CET)
28 Ott. 2020, 07:00 (CET) - 07 Gen. 2021, 02:59 (CET)
2020/10/28 14:00 (HKT) ~ 2021/01/07 09:59 (HKT)
2020/10/28 14:00 (HKT) ~ 2021/01/07 09:59 (HKT)
2020/10/28 15:00 (KST) ~ 2021/01/07 10:59 (KST)

请您继续支持《Ninjala》。