MENU CLOSE

通知

400万下载纪念礼品通知

刊登日
2020/08/12 (JST)
Aug. 11, 2020 (PDT)
12 Aug. 2020 (BST)
12 Aug. 2020 (AEST)
12 Aug. 2020 (CEST)
12 Agosto 2020 (CEST)
12 Août 2020 (CEST)
12 Ago. 2020 (CEST)
2020/08/12 (HKT)
2020/08/12 (HKT)
2020/08/12 (KST)
更新日
2020/08/12 (JST)
Aug. 11, 2020 (PDT)
12 Aug. 2020 (BST)
12 Aug. 2020 (AEST)
12 Aug. 2020 (CEST)
12 Agosto 2020 (CEST)
12 Août 2020 (CEST)
12 Ago. 2020 (CEST)
2020/08/12 (HKT)
2020/08/12 (HKT)
2020/08/12 (KST)

这里是Ninjala运营团队。

Ninjala已在全球获得400万次下载!
我们衷心感谢所有用户的支持。

我们已通过游戏中邮件分发下列400万下载纪念礼品,请在领取期限前领取。

【对象】
全部用户

【分发内容】
 ・100忍币(免费)

【领取期限】

2020/08/12 15:00 (JST) ~ 2020/10/29 10:59 (JST)
Aug. 11, 2020, 23:00 (PDT) - Oct. 28, 2020, 18:59 (PDT)
12 Aug. 2020, 07:00 (BST) - 29 Oct. 2020, 01:59 (GMT)
12 Aug. 2020, 16:00 (AEST) - 29 Oct. 2020, 11:59 (AEST)
12 Aug. 2020, 08:00 (CEST) - 29 Okt. 2020, 02:59 (CET)
12 Agosto 2020, 08:00 (CEST) - 29 Oct. 2020, 02:59 (CET)
12 Août 2020, 08:00 (CEST) - 29 Oct. 2020, 02:59 (CET)
12 Ago. 2020, 08:00 (CEST) - 29 Ott. 2020, 02:59 (CET)
2020/08/12 14:00 (HKT) ~ 2020/10/29 09:59 (HKT)
2020/08/12 14:00 (HKT) ~ 2020/10/29 09:59 (HKT)
2020/08/12 15:00 (KST) ~ 2020/10/29 10:59 (KST)

请您继续支持《Ninjala》。