MENU CLOSE

通知

第11赛季的忍者挑战

刊登日
2022/09/29 (JST)
Sept. 29, 2022 (PDT)
29 Sept. 2022 (BST)
29 Sept. 2022 (AEST)
29. Sept. 2022 (CEST)
29 Sept. 2022 (CEST)
29 Sept. 2022 (CEST)
29 Sett. 2022 (CEST)
2022/09/29 (HKT)
2022/09/29 (HKT)
2022/09/29 (KST)
更新日
2022/09/29 (JST)
Sept. 29, 2022 (PDT)
29 Sept. 2022 (BST)
29 Sept. 2022 (AEST)
29. Sept. 2022 (CEST)
29 Sept. 2022 (CEST)
29 Sept. 2022 (CEST)
29 Sett. 2022 (CEST)
2022/09/29 (HKT)
2022/09/29 (HKT)
2022/09/29 (KST)
                

这里是Ninjala运营团队。

为您送上第11赛季忍者挑战相关信息的通知。

什么是忍者挑战

每周都将举办的挑战活动!

忍者挑战是以获得报酬为目标,不断赢得战斗的挑战活动。
完成每轮设定的胜利条件获得报酬,即可进行下一轮的挑战。
在期间内以完成全轮为目标吧!

此外,就算挑战失败也可以通过消耗忍币的方式进行重试。
另外,您也可以通过每天1次不消耗忍币的方式进行重试。

活动信息

忍者挑战的开始方式

“忍者挑战”可以从“基地”→“忍者实验室”→“忍者挑战”进行挑战。

举办期间

举办期间
2022/09/29 17:00 (JST) ~ 2022/10/06 10:59 (JST) Sept. 29, 2022, 01:00 (PDT) - Oct. 05, 2022, 18:59 (PDT)
29 Sept. 2022, 09:00 (BST) - 06 Oct. 2022, 02:59 (BST)
29 Sept. 2022, 18:00 (AEST) - 06 Oct. 2022, 11:59 (AEST)
29. Sept. 2022, 10:00 (CEST) - 06. Okt. 2022, 03:59 (CEST) 29 Sept. 2022, 10:00 (CEST) - 06 Oct. 2022, 03:59 (CEST) 29 Sept. 2022, 10:00 (CEST) - 06 Oct. 2022, 03:59 (CEST) 29 Sett. 2022, 10:00 (CEST) - 06 Ott. 2022, 03:59 (CEST) 2022/09/29 16:00 (HKT) ~ 2022/10/06 09:59 (HKT) 2022/09/29 16:00 (HKT) ~ 2022/10/06 09:59 (HKT) 2022/09/29 17:00 (KST) ~ 2022/10/06 10:59 (KST)
2022/10/06 11:00 (JST) ~ 2022/10/13 10:59 (JST) Oct. 05, 2022, 19:00 (PDT) - Oct. 12, 2022, 18:59 (PDT)
06 Oct. 2022, 03:00 (BST) - 13 Oct. 2022, 02:59 (BST)
06 Oct. 2022, 12:00 (AEST) - 13 Oct. 2022, 11:59 (AEST)
06. Okt. 2022, 04:00 (CEST) - 13. Okt. 2022, 03:59 (CEST) 06 Oct. 2022, 04:00 (CEST) - 13 Oct. 2022, 03:59 (CEST) 06 Oct. 2022, 04:00 (CEST) - 13 Oct. 2022, 03:59 (CEST) 06 Ott. 2022, 04:00 (CEST) - 13 Ott. 2022, 03:59 (CEST) 2022/10/06 10:00 (HKT) ~ 2022/10/13 09:59 (HKT) 2022/10/06 10:00 (HKT) ~ 2022/10/13 09:59 (HKT) 2022/10/06 11:00 (KST) ~ 2022/10/13 10:59 (KST)
2022/10/13 11:00 (JST) ~ 2022/10/20 10:59 (JST) Oct. 12, 2022, 19:00 (PDT) - Oct. 19, 2022, 18:59 (PDT)
13 Oct. 2022, 03:00 (BST) - 20 Oct. 2022, 02:59 (BST)
13 Oct. 2022, 12:00 (AEST) - 20 Oct. 2022, 11:59 (AEST)
13. Okt. 2022, 04:00 (CEST) - 20. Okt. 2022, 03:59 (CEST) 13 Oct. 2022, 04:00 (CEST) - 20 Oct. 2022, 03:59 (CEST) 13 Oct. 2022, 04:00 (CEST) - 20 Oct. 2022, 03:59 (CEST) 13 Ott. 2022, 04:00 (CEST) - 20 Ott. 2022, 03:59 (CEST) 2022/10/13 10:00 (HKT) ~ 2022/10/20 09:59 (HKT) 2022/10/13 10:00 (HKT) ~ 2022/10/20 09:59 (HKT) 2022/10/13 11:00 (KST) ~ 2022/10/20 10:59 (KST)
2022/10/20 11:00 (JST) ~ 2022/10/27 10:59 (JST) Oct. 19, 2022, 19:00 (PDT) - Oct. 26, 2022, 18:59 (PDT)
20 Oct. 2022, 03:00 (BST) - 27 Oct. 2022, 02:59 (BST)
20 Oct. 2022, 12:00 (AEST) - 27 Oct. 2022, 11:59 (AEST)
20. Okt. 2022, 04:00 (CEST) - 27. Okt. 2022, 03:59 (CEST) 20 Oct. 2022, 04:00 (CEST) - 27 Oct. 2022, 03:59 (CEST) 20 Oct. 2022, 04:00 (CEST) - 27 Oct. 2022, 03:59 (CEST) 20 Ott. 2022, 04:00 (CEST) - 27 Ott. 2022, 03:59 (CEST) 2022/10/20 10:00 (HKT) ~ 2022/10/27 09:59 (HKT) 2022/10/20 10:00 (HKT) ~ 2022/10/27 09:59 (HKT) 2022/10/20 11:00 (KST) ~ 2022/10/27 10:59 (KST)
2022/11/03 11:00 (JST) ~ 2022/11/10 10:59 (JST) Nov. 02, 2022, 19:00 (PDT) - Nov. 09, 2022, 17:59 (PST)
03 Nov. 2022, 02:00 (GMT) - 10 Nov. 2022, 01:59 (GMT)
03 Nov. 2022, 12:00 (AEST) - 10 Nov. 2022, 11:59 (AEST)
03. Nov. 2022, 03:00 (CET) - 10. Nov. 2022, 02:59 (CET) 03 Nov. 2022, 03:00 (CET) - 10 Nov. 2022, 02:59 (CET) 03 Nov. 2022, 03:00 (CET) - 10 Nov. 2022, 02:59 (CET) 03 Nov. 2022, 03:00 (CET) - 10 Nov. 2022, 02:59 (CET) 2022/11/03 10:00 (HKT) ~ 2022/11/10 09:59 (HKT) 2022/11/03 10:00 (HKT) ~ 2022/11/10 09:59 (HKT) 2022/11/03 11:00 (KST) ~ 2022/11/10 10:59 (KST)
2022/11/10 11:00 (JST) ~ 2022/11/17 10:59 (JST) Nov. 09, 2022, 18:00 (PST) - Nov. 16, 2022, 17:59 (PST)
10 Nov. 2022, 02:00 (GMT) - 17 Nov. 2022, 01:59 (GMT)
10 Nov. 2022, 12:00 (AEST) - 17 Nov. 2022, 11:59 (AEST)
10. Nov. 2022, 03:00 (CET) - 17. Nov. 2022, 02:59 (CET) 10 Nov. 2022, 03:00 (CET) - 17 Nov. 2022, 02:59 (CET) 10 Nov. 2022, 03:00 (CET) - 17 Nov. 2022, 02:59 (CET) 10 Nov. 2022, 03:00 (CET) - 17 Nov. 2022, 02:59 (CET) 2022/11/10 10:00 (HKT) ~ 2022/11/17 09:59 (HKT) 2022/11/10 10:00 (HKT) ~ 2022/11/17 09:59 (HKT) 2022/11/10 11:00 (KST) ~ 2022/11/17 10:59 (KST)
2022/11/17 11:00 (JST) ~ 2022/11/24 10:59 (JST) Nov. 16, 2022, 18:00 (PST) - Nov. 23, 2022, 17:59 (PST)
17 Nov. 2022, 02:00 (GMT) - 24 Nov. 2022, 01:59 (GMT)
17 Nov. 2022, 12:00 (AEST) - 24 Nov. 2022, 11:59 (AEST)
17. Nov. 2022, 03:00 (CET) - 24. Nov. 2022, 02:59 (CET) 17 Nov. 2022, 03:00 (CET) - 24 Nov. 2022, 02:59 (CET) 17 Nov. 2022, 03:00 (CET) - 24 Nov. 2022, 02:59 (CET) 17 Nov. 2022, 03:00 (CET) - 24 Nov. 2022, 02:59 (CET) 2022/11/17 10:00 (HKT) ~ 2022/11/24 09:59 (HKT) 2022/11/17 10:00 (HKT) ~ 2022/11/24 09:59 (HKT) 2022/11/17 11:00 (KST) ~ 2022/11/24 10:59 (KST)
2022/11/24 11:00 (JST) ~ 2022/12/01 10:59 (JST) Nov. 23, 2022, 18:00 (PST) - Nov. 30, 2022, 17:59 (PST)
24 Nov. 2022, 02:00 (GMT) - 01 Dec. 2022, 01:59 (GMT)
24 Nov. 2022, 12:00 (AEST) - 01 Dec. 2022, 11:59 (AEST)
24. Nov. 2022, 03:00 (CET) - 01. Dez. 2022, 02:59 (CET) 24 Nov. 2022, 03:00 (CET) - 01 Dic. 2022, 02:59 (CET) 24 Nov. 2022, 03:00 (CET) - 01 Déc. 2022, 02:59 (CET) 24 Nov. 2022, 03:00 (CET) - 01 Dic. 2022, 02:59 (CET) 2022/11/24 10:00 (HKT) ~ 2022/12/01 09:59 (HKT) 2022/11/24 10:00 (HKT) ~ 2022/12/01 09:59 (HKT) 2022/11/24 11:00 (KST) ~ 2022/12/01 10:59 (KST)
2022/12/01 11:00 (JST) ~ 2022/12/08 10:59 (JST) Nov. 30, 2022, 18:00 (PST) - Dec. 07, 2022, 17:59 (PST)
01 Dec. 2022, 02:00 (GMT) - 08 Dec. 2022, 01:59 (GMT)
01 Dec. 2022, 12:00 (AEST) - 08 Dec. 2022, 11:59 (AEST)
01. Dez. 2022, 03:00 (CET) - 08. Dez. 2022, 02:59 (CET) 01 Dic. 2022, 03:00 (CET) - 08 Dic. 2022, 02:59 (CET) 01 Déc. 2022, 03:00 (CET) - 08 Déc. 2022, 02:59 (CET) 01 Dic. 2022, 03:00 (CET) - 08 Dic. 2022, 02:59 (CET) 2022/12/01 10:00 (HKT) ~ 2022/12/08 09:59 (HKT) 2022/12/01 10:00 (HKT) ~ 2022/12/08 09:59 (HKT) 2022/12/01 11:00 (KST) ~ 2022/12/08 10:59 (KST)

报酬

获胜条件名次 胜利报酬
1 7 铜牌x500
2 6 银牌x100
3 5 金牌x20
4 4 扭蛋金币×20
5 3 研究点数×50

活动管理

匹配 世界
比赛形式 生存战
玩家等级 5以上
参加费用 免费
重试费 忍币×100

*即使在获胜条件名次以外,在与完成获胜条件的玩家点数相同的情况下,就会判定为完成条件并获得报酬。
*每轮报酬均会以邮件的形式派发。
*请注意由于通讯不良等原因而导致战斗未能正常结束的情况,忍者挑战会被判定为失败。

忍者挑战EX

举办期间

2022/10/27 11:00 (JST) ~ 2022/11/03 10:59 (JST) Oct. 26, 2022, 19:00 (PDT) - Nov. 02, 2022, 18:59 (PDT)
27 Oct. 2022, 03:00 (BST) - 03 Nov. 2022, 02:59 (BST)
27 Oct. 2022, 12:00 (AEST) - 03 Nov. 2022, 11:59 (AEST)
27. Okt. 2022, 04:00 (CEST) - 03. Nov. 2022, 02:59 (CET) 27 Oct. 2022, 04:00 (CEST) - 03 Nov. 2022, 02:59 (CET) 27 Oct. 2022, 04:00 (CEST) - 03 Nov. 2022, 02:59 (CET) 27 Ott. 2022, 04:00 (CEST) - 03 Nov. 2022, 02:59 (CET) 2022/10/27 10:00 (HKT) ~ 2022/11/03 09:59 (HKT) 2022/10/27 10:00 (HKT) ~ 2022/11/03 09:59 (HKT) 2022/10/27 11:00 (KST) ~ 2022/11/03 10:59 (KST)

期间限定举办忍者挑战EX!
相比于普通的忍者挑战,轮数将会增加。

我们期待着对自己的实力充满自信的你前来挑战!

报酬

获胜条件名次 胜利报酬
1 7 铜牌x500
2 6 银牌x100
3 5 金牌x20
4 4 扭蛋金币×20
5 3 研究点数×50
6 3 金牌x50
7 3 扭蛋金币×50
8 2 研究点数×100

注意事项

在忍者挑战中,禁止以下行为。
一旦确认到以下行为,将可能会被取消
已完成的忍者挑战。
·确认到数据篡改或作弊操作的情况
·做出与其他参赛者共谋操纵胜败的行为的情况
·确认到违反公共秩序的玩家名、妨碍大赛进程的行为、
 扰乱秩序的行为等情况
·其他经运营团队判断有碍运营的情况
反复进出匹配大厅的情况下,
有可能被判定为扰乱秩序的行为而在一定时间内被限制匹配。

*期间和内容如有更改,恕不另行通知。

请您继续支持《Ninjala》。