MENU CLOSE

通知

现代战斗“炸裂战斗体验会!”

刊登日
2021/02/25 (JST)
Feb. 24, 2021 (PST)
25 Feb. 2021 (GMT)
25 Feb. 2021 (AEST)
25 Feb. 2021 (CET)
25 Feb. 2021 (CET)
25 Févr. 2021 (CET)
25 Feb. 2021 (CET)
2021/02/25 (HKT)
2021/02/25 (HKT)
2021/02/25 (KST)
更新日
2021/02/25 (JST)
Feb. 24, 2021 (PST)
25 Feb. 2021 (GMT)
25 Feb. 2021 (AEST)
25 Feb. 2021 (CET)
25 Feb. 2021 (CET)
25 Févr. 2021 (CET)
25 Feb. 2021 (CET)
2021/02/25 (HKT)
2021/02/25 (HKT)
2021/02/25 (KST)
                

这里是Ninjala运营团队。

出于深受好评,我们决定追加举办现代战斗“炸裂战斗体验会!”!

在炸裂战斗中,可以使用“S爆炸”替代S爆发!
不会像S爆发一样发生招架,可以炸飞对手。
请务必来体验一下和以往不同的Ninjala战斗!

举办期间

第一次
2021/03/06 12:00 (JST) ~ 2021/03/08 13:59 (JST) Mar. 05, 2021, 19:00 (PST) - Mar. 07, 2021, 20:59 (PST)
06 Mar. 2021, 03:00 (GMT) - 08 Mar. 2021, 04:59 (GMT)
06 Mar. 2021, 13:00 (AEST) - 08 Mar. 2021, 14:59 (AEST)
06 März 2021, 04:00 (CET) - 08 März 2021, 05:59 (CET) 06 Marzo 2021, 04:00 (CET) - 08 Marzo 2021, 05:59 (CET) 06 Mars 2021, 04:00 (CET) - 08 Mars 2021, 05:59 (CET) 06 Mar. 2021, 04:00 (CET) - 08 Mar. 2021, 05:59 (CET) 2021/03/06 11:00 (HKT) ~ 2021/03/08 12:59 (HKT) 2021/03/06 11:00 (HKT) ~ 2021/03/08 12:59 (HKT) 2021/03/06 12:00 (KST) ~ 2021/03/08 13:59 (KST)

第二次
2021/03/13 12:00 (JST) ~ 2021/03/15 13:59 (JST) Mar. 12, 2021, 19:00 (PST) - Mar. 14, 2021, 21:59 (PDT)
13 Mar. 2021, 03:00 (GMT) - 15 Mar. 2021, 04:59 (GMT)
13 Mar. 2021, 13:00 (AEST) - 15 Mar. 2021, 14:59 (AEST)
13 März 2021, 04:00 (CET) - 15 März 2021, 05:59 (CET) 13 Marzo 2021, 04:00 (CET) - 15 Marzo 2021, 05:59 (CET) 13 Mars 2021, 04:00 (CET) - 15 Mars 2021, 05:59 (CET) 13 Mar. 2021, 04:00 (CET) - 15 Mar. 2021, 05:59 (CET) 2021/03/13 11:00 (HKT) ~ 2021/03/15 12:59 (HKT) 2021/03/13 11:00 (HKT) ~ 2021/03/15 12:59 (HKT) 2021/03/13 12:00 (KST) ~ 2021/03/15 13:59 (KST)

现代战斗

“炸裂战斗!”

挑战因S爆炸而变得更加高速的战斗!

规则

基本的规则是以生存战的形式,竞争在规定时间内获得的分数。
在关键时刻发动S爆炸,占据优势进行战斗吧。

攻击方应该持续连击吗?被攻击方应该保留S能量吗?
请尽情享受和以往不同的战术策略吧!

开始现代战斗的方法

现代战斗可从“基地”→“对战菜单”→“现代战斗”→“加入战斗”进行游玩。
在生存战或队伍战的中途,您不顺路来玩玩看吗?

在报酬中获得形象道具!

现代战斗的报酬不仅仅是辅助码和忍者口香糖!
有机会入手只能在此处获得的头部配饰“氙气耳机”!
由于报酬的内容每次均会进行抽选,能否获得敬请期待战斗结束后!
可以获得充满未来感设计的“氙气耳机”的机会,千万不要错过!

今后也请您继续支持《Ninjala》。