MENU CLOSE

通知

现代战斗“炸裂战斗体验会!”

刊登日
2021/01/14 (JST)
Jan. 13, 2021 (PST)
14 Jan. 2021 (GMT)
14 Jan. 2021 (AEST)
14 Jan. 2021 (CET)
14 Enero 2021 (CET)
14 Janv. 2021 (CET)
14 Gen. 2021 (CET)
2021/01/14 (HKT)
2021/01/14 (HKT)
2021/01/14 (KST)
更新日
2021/01/14 (JST)
Jan. 13, 2021 (PST)
14 Jan. 2021 (GMT)
14 Jan. 2021 (AEST)
14 Jan. 2021 (CET)
14 Enero 2021 (CET)
14 Janv. 2021 (CET)
14 Gen. 2021 (CET)
2021/01/14 (HKT)
2021/01/14 (HKT)
2021/01/14 (KST)
                

这里是Ninjala运营团队。

新的现代战斗登场!?
现代战斗“炸裂战斗体验会!”的举办已决定!

在炸裂战斗中,可以使用“S爆炸”替代S爆发!
不会像S爆发一样发生招架,可以炸飞对手。
请务必来体验一下和以往不同的Ninjala战斗!

举办期间

第一次
2021/01/16 12:00 (JST) ~ 2021/01/18 13:59 (JST) Jan. 15, 2021, 19:00 (PST) - Jan. 17, 2021, 20:59 (PST)
16 Jan. 2021, 03:00 (GMT) - 18 Jan. 2021, 04:59 (GMT)
16 Jan. 2021, 13:00 (AEST) - 18 Jan. 2021, 14:59 (AEST)
16 Jan. 2021, 04:00 (CET) - 18 Jan. 2021, 05:59 (CET) 16 Enero 2021, 04:00 (CET) - 18 Enero 2021, 05:59 (CET) 16 Janv. 2021, 04:00 (CET) - 18 Janv. 2021, 05:59 (CET) 16 Gen. 2021, 04:00 (CET) - 18 Gen. 2021, 05:59 (CET) 2021/01/16 11:00 (HKT) ~ 2021/01/18 12:59 (HKT) 2021/01/16 11:00 (HKT) ~ 2021/01/18 12:59 (HKT) 2021/01/16 12:00 (KST) ~ 2021/01/18 13:59 (KST)

第二次
2021/01/23 12:00 (JST) ~ 2021/01/25 13:59 (JST) Jan. 22, 2021, 19:00 (PST) - Jan. 24, 2021, 20:59 (PST)
23 Jan. 2021, 03:00 (GMT) - 25 Jan. 2021, 04:59 (GMT)
23 Jan. 2021, 13:00 (AEST) - 25 Jan. 2021, 14:59 (AEST)
23 Jan. 2021, 04:00 (CET) - 25 Jan. 2021, 05:59 (CET) 23 Enero 2021, 04:00 (CET) - 25 Enero 2021, 05:59 (CET) 23 Janv. 2021, 04:00 (CET) - 25 Janv. 2021, 05:59 (CET) 23 Gen. 2021, 04:00 (CET) - 25 Gen. 2021, 05:59 (CET) 2021/01/23 11:00 (HKT) ~ 2021/01/25 12:59 (HKT) 2021/01/23 11:00 (HKT) ~ 2021/01/25 12:59 (HKT) 2021/01/23 12:00 (KST) ~ 2021/01/25 13:59 (KST)

第三次
2021/01/30 12:00 (JST) ~ 2021/02/01 13:59 (JST) Jan. 29, 2021, 19:00 (PST) - Jan. 31, 2021, 20:59 (PST)
30 Jan. 2021, 03:00 (GMT) - 01 Feb. 2021, 04:59 (GMT)
30 Jan. 2021, 13:00 (AEST) - 01 Feb. 2021, 14:59 (AEST)
30 Jan. 2021, 04:00 (CET) - 01 Feb. 2021, 05:59 (CET) 30 Enero 2021, 04:00 (CET) - 01 Feb. 2021, 05:59 (CET) 30 Janv. 2021, 04:00 (CET) - 01 Févr. 2021, 05:59 (CET) 30 Gen. 2021, 04:00 (CET) - 01 Feb. 2021, 05:59 (CET) 2021/01/30 11:00 (HKT) ~ 2021/02/01 12:59 (HKT) 2021/01/30 11:00 (HKT) ~ 2021/02/01 12:59 (HKT) 2021/01/30 12:00 (KST) ~ 2021/02/01 13:59 (KST)

现代战斗

“炸裂战斗!”

挑战因S爆炸而变得更加高速的战斗!

规则

基本的规则是以生存战的形式,竞争在规定时间内获得的分数。
在关键时刻发动S爆炸,占据优势进行战斗吧。

攻击方应该持续连击吗?被攻击方应该保留S能量吗?
请尽情享受和以往不同的战术策略吧!

开始现代战斗的方法

现代战斗可从“基地”→“对战菜单”→“现代战斗”→“加入战斗”进行游玩。
在生存战或队伍战的中途,您不顺路来玩玩看吗?

在报酬中获得形象道具!

现代战斗的报酬不仅仅是辅助码和忍者口香糖!
有机会入手只能在此处获得的头部配饰“氙气耳机”!
由于报酬的内容每次均会进行抽选,能否获得敬请期待战斗结束后!
可以获得充满未来感设计的“氙气耳机”的机会,千万不要错过!

今后也请您继续支持《Ninjala》。