MENU CLOSE

通知

【追加举办】现代战斗“魔兽来袭!”

刊登日
2020/10/02 (JST)
Oct. 01, 2020 (PDT)
02 Oct. 2020 (BST)
02 Oct. 2020 (AEST)
02 Okt. 2020 (CEST)
02 Oct. 2020 (CEST)
02 Oct. 2020 (CEST)
02 Ott. 2020 (CEST)
2020/10/02 (HKT)
2020/10/02 (HKT)
2020/10/02 (KST)
更新日
2020/10/13 (JST)
Oct. 12, 2020 (PDT)
13 Oct. 2020 (BST)
13 Oct. 2020 (AEST)
13 Okt. 2020 (CEST))
13 Oct. 2020 (CEST)
13 Oct. 2020 (CEST)
13 Ott. 2020 (CEST)
2020/10/13 (HKT)
2020/10/13 (HKT)
2020/10/13 (KST)
                

我们是Ninjala运营团队。

出于深受好评,我们决定追加举办现代战斗“魔兽来袭!”!!

忍者的故乡忍城再次有魔兽来袭!!
为了不被魔兽打倒,四处逃散吧!
在战斗报酬中,也许可以获得形象道具!?

作为Ninjala战斗的调剂,请尽情享受和平时不同的特殊战斗!

举办期间

第一次
2020/10/03 12:00 (JST) ~ 2020/10/05 13:59 (JST) Oct. 02, 2020, 20:00 (PDT) - Oct. 04, 2020, 21:59 (PDT)
03 Oct. 2020, 04:00 (BST) - 05 Oct. 2020, 05:59 (BST)
03 Oct. 2020, 13:00 (AEST) - 05 Oct. 2020, 14:59 (AEST)
03 Okt. 2020, 05:00 (CEST) - 05 Okt. 2020, 06:59 (CEST) 03 Oct. 2020, 05:00 (CEST) - 05 Oct. 2020, 06:59 (CEST) 03 Oct. 2020, 05:00 (CEST) - 05 Oct. 2020, 06:59 (CEST) 03 Ott. 2020, 05:00 (CEST) - 05 Ott. 2020, 06:59 (CEST) 2020/10/03 11:00 (HKT) ~ 2020/10/05 12:59 (HKT) 2020/10/03 11:00 (HKT) ~ 2020/10/05 12:59 (HKT) 2020/10/03 12:00 (KST) ~ 2020/10/05 13:59 (KST)

第二次
2020/10/10 12:00 (JST) ~ 2020/10/12 13:59 (JST) Oct. 09, 2020, 20:00 (PDT) - Oct. 11, 2020, 21:59 (PDT)
10 Oct. 2020, 04:00 (BST) - 12 Oct. 2020, 05:59 (BST)
10 Oct. 2020, 13:00 (AEST) - 12 Oct. 2020, 14:59 (AEST)
10 Okt. 2020, 05:00 (CEST) - 12 Okt. 2020, 06:59 (CEST) 10 Oct. 2020, 05:00 (CEST) - 12 Oct. 2020, 06:59 (CEST) 10 Oct. 2020, 05:00 (CEST) - 12 Oct. 2020, 06:59 (CEST) 10 Ott. 2020, 05:00 (CEST) - 12 Ott. 2020, 06:59 (CEST) 2020/10/10 11:00 (HKT) ~ 2020/10/12 12:59 (HKT) 2020/10/10 11:00 (HKT) ~ 2020/10/12 12:59 (HKT) 2020/10/10 12:00 (KST) ~ 2020/10/12 13:59 (KST)

第三次
2020/10/17 12:00 (JST) ~ 2020/10/19 13:59 (JST) Oct. 16, 2020, 20:00 (PDT) - Oct. 18, 2020, 21:59 (PDT)
17 Oct. 2020, 04:00 (BST) - 19 Oct. 2020, 05:59 (BST)
17 Oct. 2020, 13:00 (AEST) - 19 Oct. 2020, 14:59 (AEST)
17 Okt. 2020, 05:00 (CEST) - 19 Okt. 2020, 06:59 (CEST) 17 Oct. 2020, 05:00 (CEST) - 19 Oct. 2020, 06:59 (CEST) 17 Oct. 2020, 05:00 (CEST) - 19 Oct. 2020, 06:59 (CEST) 17 Ott. 2020, 05:00 (CEST) - 19 Ott. 2020, 06:59 (CEST) 2020/10/17 11:00 (HKT) ~ 2020/10/19 12:59 (HKT) 2020/10/17 11:00 (HKT) ~ 2020/10/19 12:59 (HKT) 2020/10/17 12:00 (KST) ~ 2020/10/19 13:59 (KST)

第四次
2020/10/24 12:00 (JST) ~ 2020/10/26 13:59 (JST) Oct. 23, 2020, 20:00 (PDT) - Oct. 25, 2020, 21:59 (PDT)
24 Oct. 2020, 04:00 (BST) - 26 Oct. 2020, 04:59 (GMT)
24 Oct. 2020, 13:00 (AEST) - 26 Oct. 2020, 14:59 (AEST)
24 Okt. 2020, 05:00 (CEST) - 26 Okt. 2020, 05:59 (CET) 24 Oct. 2020, 05:00 (CEST) - 26 Oct. 2020, 05:59 (CET) 24 Oct. 2020, 05:00 (CEST) - 26 Oct. 2020, 05:59 (CET) 24 Ott. 2020, 05:00 (CEST) - 26 Ott. 2020, 05:59 (CET) 2020/10/24 11:00 (HKT) ~ 2020/10/26 12:59 (HKT) 2020/10/24 11:00 (HKT) ~ 2020/10/26 12:59 (HKT) 2020/10/24 12:00 (KST) ~ 2020/10/26 13:59 (KST)

现代战斗

“魔兽来袭!”

不断逃离魔兽,争取成为分数第一名吧!

规则

在战斗开始之时,将随机决定您会成为忍者还是魔兽。

若您成为忍者,请为了不被魔兽打倒,四处逃散吧!
逃得越久,分数会越高。
此外,若能持续动作的话,将会获得奖励分数。

若您成为魔兽,打倒忍者来变回忍者吧!
若您以魔兽的状态开始,则在开始之时即会获得奖励分数。

开始现代战斗的方法

现代战斗可从“基地”→“对战菜单”→“现代战斗”→“加入战斗”进行游玩。
在生存战或队伍战的中途,您不顺路来玩玩看吗?

在报酬中获得形象道具!

现代战斗的报酬不仅仅是辅助码和忍者口香糖!
仅能从“魔兽来袭!”获得的脸部配饰“忍者面具红”登场!
由于报酬的内容每次均会进行抽选,能否获得敬请期待战斗结束后!
可入手带有“押忍”文字的帅气“忍者面具红”的机会,请千万不要错过!

今后也请您继续支持《Ninjala》。