MENU CLOSE

通知

现代战斗“Ninjala冲锋战士!”

刊登日
2021/09/16 (JST)
Sept. 15, 2021 (PDT)
16 Sept. 2021 (BST)
16 Sept. 2021 (AEST)
16. Sept. 2021 (CEST)
16 Sept. 2021 (CEST)
16 Sept. 2021 (CEST)
16 Sett. 2021 (CEST)
2021/09/16 (HKT)
2021/09/16 (HKT)
2021/09/16 (KST)
更新日
2021/09/16 (JST)
Sept. 15, 2021 (PDT)
16 Sept. 2021 (BST)
16 Sept. 2021 (AEST)
16. Sept. 2021 (CEST)
16 Sept. 2021 (CEST)
16 Sept. 2021 (CEST)
16 Sett. 2021 (CEST)
2021/09/16 (HKT)
2021/09/16 (HKT)
2021/09/16 (KST)
                

这里是Ninjala运营团队。

全世界的冲锋战士都陷入狂热!?
最多分为4对4战斗的 Ninjala派足球!其名为“Ninjala冲锋战士!”
加强与伙伴的相互合作,争取团队胜利吧!

请务必来体验一下和以往不同的Ninjala战斗!

现代战斗

“Ninjala冲锋战士!”

运球射中对手的球门吧!

规则

“Ninjala冲锋战士!”的规则很简单,运球攻击射中对手的球门,进球更多的队伍获胜。
平手的情况下依据分数决定胜负。
活用锁定球的专用按键,来展开激烈战斗吧!

请务必掌握例如特殊技“青蛙砖块”用墙壁来弹回球等,“Ninjala冲锋战士!”特有的格斗动作的使用方法!

开始现代战斗的方法

现代战斗可从“基地”→“对战菜单”→“现代战斗”→“加入战斗”进行游玩。
在生存战或队伍战的中途,您不顺路来玩玩看吗?

举办期间与报酬
 举办期间 报酬
第一次
2021/09/25 12:00 (JST) ~ 2021/09/27 13:59 (JST)
Sept. 24, 2021, 20:00 (PDT) - Sept. 26, 2021, 21:59 (PDT)
25 Sept. 2021, 04:00 (BST) - 27 Sept. 2021, 05:59 (BST)
25 Sept. 2021, 13:00 (AEST) - 27 Sept. 2021, 14:59 (AEST)
25. Sept. 2021, 05:00 (CEST) - 27. Sept. 2021, 06:59 (CEST)
25 Sept. 2021, 05:00 (CEST) - 27 Sept. 2021, 06:59 (CEST)
25 Sept. 2021, 05:00 (CEST) - 27 Sept. 2021, 06:59 (CEST)
25 Sett. 2021, 05:00 (CEST) - 27 Sett. 2021, 06:59 (CEST)
2021/09/25 11:00 (HKT) ~ 2021/09/27 12:59 (HKT)
2021/09/25 11:00 (HKT) ~ 2021/09/27 12:59 (HKT)
2021/09/25 12:00 (KST) ~ 2021/09/27 13:59 (KST)
最多10个扭蛋金币
第二次
2021/10/23 12:00 (JST) ~ 2021/10/25 13:59 (JST)
Oct. 22, 2021, 20:00 (PDT) - Oct. 24, 2021, 21:59 (PDT)
23 Oct. 2021, 04:00 (BST) - 25 Oct. 2021, 05:59 (BST)
23 Oct. 2021, 13:00 (AEST) - 25 Oct. 2021, 14:59 (AEST)
23. Okt. 2021, 05:00 (CEST) - 25. Okt. 2021, 06:59 (CEST)
23 Oct. 2021, 05:00 (CEST) - 25 Oct. 2021, 06:59 (CEST)
23 Oct. 2021, 05:00 (CEST) - 25 Oct. 2021, 06:59 (CEST)
23 Ott. 2021, 05:00 (CEST) - 25 Ott. 2021, 06:59 (CEST)
2021/10/23 11:00 (HKT) ~ 2021/10/25 12:59 (HKT)
2021/10/23 11:00 (HKT) ~ 2021/10/25 12:59 (HKT)
2021/10/23 12:00 (KST) ~ 2021/10/25 13:59 (KST)
最多10个扭蛋金币
第三次
2021/11/20 12:00 (JST) ~ 2021/11/22 13:59 (JST)
Nov. 19, 2021, 19:00 (PST) - Nov. 21, 2021, 20:59 (PST)
20 Nov. 2021, 03:00 (GMT) - 22 Nov. 2021, 04:59 (GMT)
20 Nov. 2021, 13:00 (AEST) - 22 Nov. 2021, 14:59 (AEST)
20. Nov. 2021, 04:00 (CET) - 22. Nov. 2021, 05:59 (CET)
20 Nov. 2021, 04:00 (CET) - 22 Nov. 2021, 05:59 (CET)
20 Nov. 2021, 04:00 (CET) - 22 Nov. 2021, 05:59 (CET)
20 Nov. 2021, 04:00 (CET) - 22 Nov. 2021, 05:59 (CET)
2021/11/20 11:00 (HKT) ~ 2021/11/22 12:59 (HKT)
2021/11/20 11:00 (HKT) ~ 2021/11/22 12:59 (HKT)
2021/11/20 12:00 (KST) ~ 2021/11/22 13:59 (KST)
最多10个扭蛋金币

本次现代战斗的重头报酬为扭蛋金币!
每进行一场比赛,就能通过掉落报酬获得2个扭蛋金币哦!
掉落最多发生5次,所以最多有机会获得10个扭蛋金币!

并且!
与以往的现代战斗相比,战斗报酬金牌的掉落率提升为1.5倍!
银牌、铜牌的可获得枚数也同样提升为1.5倍!


*举办日期和时间如有更改,恕不另行通知。