MENU CLOSE

通知

现代战斗“Ninjala冲锋战士!”

刊登日
2021/07/29 (JST)
July 28, 2021 (PDT)
29 July 2021 (BST)
29 July 2021 (AEST)
29. Juli 2021 (CEST)
29 Jul. 2021 (CEST)
29 Juil. 2021 (CEST)
29 Lug. 2021 (CEST)
2021/07/29 (HKT)
2021/07/29 (HKT)
2021/07/29 (KST)
更新日
2021/07/29 (JST)
July 28, 2021 (PDT)
29 July 2021 (BST)
29 July 2021 (AEST)
29. Juli 2021 (CEST)
29 Jul. 2021 (CEST)
29 Juil. 2021 (CEST)
29 Lug. 2021 (CEST)
2021/07/29 (HKT)
2021/07/29 (HKT)
2021/07/29 (KST)
                

这里是Ninjala运营团队。

全世界的冲锋战士都陷入狂热!?
最多分为4对4战斗的 Ninjala派足球!其名为“Ninjala冲锋战士!”
加强与伙伴的相互合作,争取团队胜利吧!

请务必来体验一下和以往不同的Ninjala战斗!

举办期间

第一次
2021/08/07 12:00 (JST) ~ 2021/08/09 13:59 (JST) Aug. 06, 2021, 20:00 (PDT) - Aug. 08, 2021, 21:59 (PDT)
07 Aug. 2021, 04:00 (BST) - 09 Aug. 2021, 05:59 (BST)
07 Aug. 2021, 13:00 (AEST) - 09 Aug. 2021, 14:59 (AEST)
07. Aug. 2021, 05:00 (CEST) - 09. Aug. 2021, 06:59 (CEST) 07 Agosto 2021, 05:00 (CEST) - 09 Agosto 2021, 06:59 (CEST) 07 Août 2021, 05:00 (CEST) - 09 Août 2021, 06:59 (CEST) 07 Ago. 2021, 05:00 (CEST) - 09 Ago. 2021, 06:59 (CEST) 2021/08/07 11:00 (HKT) ~ 2021/08/09 12:59 (HKT) 2021/08/07 11:00 (HKT) ~ 2021/08/09 12:59 (HKT) 2021/08/07 12:00 (KST) ~ 2021/08/09 13:59 (KST)

第二次
2021/08/14 12:00 (JST) ~ 2021/08/16 13:59 (JST) Aug. 13, 2021, 20:00 (PDT) - Aug. 15, 2021, 21:59 (PDT)
14 Aug. 2021, 04:00 (BST) - 16 Aug. 2021, 05:59 (BST)
14 Aug. 2021, 13:00 (AEST) - 16 Aug. 2021, 14:59 (AEST)
14. Aug. 2021, 05:00 (CEST) - 16. Aug. 2021, 06:59 (CEST) 14 Agosto 2021, 05:00 (CEST) - 16 Agosto 2021, 06:59 (CEST) 14 Août 2021, 05:00 (CEST) - 16 Août 2021, 06:59 (CEST) 14 Ago. 2021, 05:00 (CEST) - 16 Ago. 2021, 06:59 (CEST) 2021/08/14 11:00 (HKT) ~ 2021/08/16 12:59 (HKT) 2021/08/14 11:00 (HKT) ~ 2021/08/16 12:59 (HKT) 2021/08/14 12:00 (KST) ~ 2021/08/16 13:59 (KST)

第三次
2021/08/21 12:00 (JST) ~ 2021/08/23 13:59 (JST) Aug. 20, 2021, 20:00 (PDT) - Aug. 22, 2021, 21:59 (PDT)
21 Aug. 2021, 04:00 (BST) - 23 Aug. 2021, 05:59 (BST)
21 Aug. 2021, 13:00 (AEST) - 23 Aug. 2021, 14:59 (AEST)
21. Aug. 2021, 05:00 (CEST) - 23. Aug. 2021, 06:59 (CEST) 21 Agosto 2021, 05:00 (CEST) - 23 Agosto 2021, 06:59 (CEST) 21 Août 2021, 05:00 (CEST) - 23 Août 2021, 06:59 (CEST) 21 Ago. 2021, 05:00 (CEST) - 23 Ago. 2021, 06:59 (CEST) 2021/08/21 11:00 (HKT) ~ 2021/08/23 12:59 (HKT) 2021/08/21 11:00 (HKT) ~ 2021/08/23 12:59 (HKT) 2021/08/21 12:00 (KST) ~ 2021/08/23 13:59 (KST)

现代战斗

“Ninjala冲锋战士!”

运球射中对手的球门吧!

规则

“Ninjala冲锋战士!”的规则很简单,运球攻击射中对手的球门,进球更多的队伍获胜。
平手的情况下依据分数决定胜负。
活用锁定球的专用按键,来展开激烈战斗吧!

请务必掌握例如特殊技“青蛙砖块”用墙壁来弹回球等,“Ninjala冲锋战士!”特有的格斗动作的使用方法!

开始现代战斗的方法

现代战斗可从“基地”→“对战菜单”→“现代战斗”→“加入战斗”进行游玩。
在生存战或队伍战的中途,您不顺路来玩玩看吗?

在报酬中获得形象道具!

此外,我们也准备了惯例的报酬!
本次是只能在此处获得的头部配饰“机械鲨鱼面具”!
由于报酬的内容每次均会进行抽选,能否获得敬请期待战斗结束后!
来!紧跟球不放来获得“机械鲨鱼面具”吧!

*已经持有“机械鲨鱼面具”的情况下,将无法在此次活动中获得。