MENU CLOSE

通知

现代战斗“Ninjala冲锋战士!”

刊登日
2021/06/17 (JST)
June 17, 2021 (PDT)
17 June 2021 (BST)
17 June 2021 (AEST)
17 Juni 2021 (CEST)
17 Jun. 2021 (CEST)
17 Juin 2021 (CEST)
17 Giu. 2021 (CEST)
2021/06/17 (HKT)
2021/06/17 (HKT)
2021/06/17 (KST)
更新日
2021/06/17 (JST)
June 17, 2021 (PDT)
17 June 2021 (BST)
17 June 2021 (AEST)
17 Juni 2021 (CEST)
17 Jun. 2021 (CEST)
17 Juin 2021 (CEST)
17 Giu. 2021 (CEST)
2021/06/17 (HKT)
2021/06/17 (HKT)
2021/06/17 (KST)
                

这里是Ninjala运营团队。

全世界的冲锋战士都陷入狂热!?
最多分为4对4战斗的 Ninjala派足球!其名为“Ninjala冲锋战士!”
加强与伙伴的相互合作,争取团队胜利吧!

请务必来体验一下和以往不同的Ninjala战斗!

举办期间

第一次
2021/06/26 12:00 (JST) ~ 2021/06/28 13:59 (JST) June 25, 2021, 20:00 (PDT) - June 27, 2021, 21:59 (PDT)
26 June 2021, 04:00 (BST) - 28 June 2021, 05:59 (BST)
26 June 2021, 13:00 (AEST) - 28 June 2021, 14:59 (AEST)
26 Juni 2021, 05:00 (CEST) - 28 Juni 2021, 06:59 (CEST) 26 Jun. 2021, 05:00 (CEST) - 28 Jun. 2021, 06:59 (CEST) 26 Juin 2021, 05:00 (CEST) - 28 Juin 2021, 06:59 (CEST) 26 Giu. 2021, 05:00 (CEST) - 28 Giu. 2021, 06:59 (CEST) 2021/06/26 11:00 (HKT) ~ 2021/06/28 12:59 (HKT) 2021/06/26 11:00 (HKT) ~ 2021/06/28 12:59 (HKT) 2021/06/26 12:00 (KST) ~ 2021/06/28 13:59 (KST)

第二次
2021/07/03 12:00 (JST) ~ 2021/07/05 13:59 (JST) July 02, 2021, 20:00 (PDT) - July 04, 2021, 21:59 (PDT)
03 July 2021, 04:00 (BST) - 05 July 2021, 05:59 (BST)
03 July 2021, 13:00 (AEST) - 05 July 2021, 14:59 (AEST)
03 Juli 2021, 05:00 (CEST) - 05 Juli 2021, 06:59 (CEST) 03 Jul. 2021, 05:00 (CEST) - 05 Jul. 2021, 06:59 (CEST) 03 Juil. 2021, 05:00 (CEST) - 05 Juil. 2021, 06:59 (CEST) 03 Lug. 2021, 05:00 (CEST) - 05 Lug. 2021, 06:59 (CEST) 2021/07/03 11:00 (HKT) ~ 2021/07/05 12:59 (HKT) 2021/07/03 11:00 (HKT) ~ 2021/07/05 12:59 (HKT) 2021/07/03 12:00 (KST) ~ 2021/07/05 13:59 (KST)

第三次
2021/07/10 12:00 (JST) ~ 2021/07/20 13:59 (JST) July 09, 2021, 20:00 (PDT) - July 19, 2021, 21:59 (PDT)
10 July 2021, 04:00 (BST) - 20 July 2021, 05:59 (BST)
10 July 2021, 13:00 (AEST) - 20 July 2021, 14:59 (AEST)
10 Juli 2021, 05:00 (CEST) - 20 Juli 2021, 06:59 (CEST) 10 Jul. 2021, 05:00 (CEST) - 20 Jul. 2021, 06:59 (CEST) 10 Juil. 2021, 05:00 (CEST) - 20 Juil. 2021, 06:59 (CEST) 10 Lug. 2021, 05:00 (CEST) - 20 Lug. 2021, 06:59 (CEST) 2021/07/10 11:00 (HKT) ~ 2021/07/20 12:59 (HKT) 2021/07/10 11:00 (HKT) ~ 2021/07/20 12:59 (HKT) 2021/07/10 12:00 (KST) ~ 2021/07/20 13:59 (KST)

现代战斗

“Ninjala冲锋战士!”

运球射中对手的球门吧!

规则

“Ninjala冲锋战士!”的规则很简单,运球攻击射中对手的球门,进球更多的队伍获胜。
平手的情况下依据分数决定胜负。
活用锁定球的专用按键,来展开激烈战斗吧!

请务必掌握例如特殊技“青蛙砖块”用墙壁来弹回球等,“Ninjala冲锋战士!”特有的格斗动作的使用方法!

开始现代战斗的方法

现代战斗可从“基地”→“对战菜单”→“现代战斗”→“加入战斗”进行游玩。
在生存战或队伍战的中途,您不顺路来玩玩看吗?

在报酬中获得形象道具!

此外,我们也准备了惯例的报酬!
本次是只能在此处获得的头部配饰“机械鲨鱼面具”!
由于报酬的内容每次均会进行抽选,能否获得敬请期待战斗结束后!
来,紧跟球不放来获得“机械鲨鱼面具”吧!