MENU CLOSE

通知

现代战斗“Ninjala冲锋战士!”

刊登日
2021/04/22 (JST)
Apr. 22, 2021 (PDT)
22 Apr. 2021 (BST)
22 Apr. 2021 (AEST)
22 Apr. 2021 (CEST)
22 Abr. 2021 (CEST)
22 Avril 2021 (CEST)
22 Apr. 2021 (CEST)
2021/04/22 (HKT)
2021/04/22 (HKT)
2021/04/22 (KST)
更新日
2021/04/22 (JST)
Apr. 22, 2021 (PDT)
22 Apr. 2021 (BST)
22 Apr. 2021 (AEST)
22 Apr. 2021 (CEST)
22 Abr. 2021 (CEST)
22 Avril 2021 (CEST)
22 Apr. 2021 (CEST)
2021/04/22 (HKT)
2021/04/22 (HKT)
2021/04/22 (KST)
                

这里是Ninjala运营团队。

Ninjala的新修行!?
最多分为4对4战斗的 Ninjala派足球“Ninjala冲锋战士!”即将举办!
加强与追球伙伴的相互合作,争取团队胜利吧!

请务必来体验一下和以往不同的Ninjala战斗!

举办期间

第一次
2021/05/01 12:00 (JST) ~ 2021/05/03 13:59 (JST) Apr. 30, 2021, 20:00 (PDT) - May 02, 2021, 21:59 (PDT)
01 May 2021, 04:00 (BST) - 03 May 2021, 05:59 (BST)
01 May 2021, 13:00 (AEST) - 03 May 2021, 14:59 (AEST)
01 Mai 2021, 05:00 (CEST) - 03 Mai 2021, 06:59 (CEST) 01 Mayo 2021, 05:00 (CEST) - 03 Mayo 2021, 06:59 (CEST) 01 Mai 2021, 05:00 (CEST) - 03 Mai 2021, 06:59 (CEST) 01 Mag. 2021, 05:00 (CEST) - 03 Mag. 2021, 06:59 (CEST) 2021/05/01 11:00 (HKT) ~ 2021/05/03 12:59 (HKT) 2021/05/01 11:00 (HKT) ~ 2021/05/03 12:59 (HKT) 2021/05/01 12:00 (KST) ~ 2021/05/03 13:59 (KST)

第二次
2021/05/08 12:00 (JST) ~ 2021/05/10 13:59 (JST) May 07, 2021, 20:00 (PDT) - May 09, 2021, 21:59 (PDT)
08 May 2021, 04:00 (BST) - 10 May 2021, 05:59 (BST)
08 May 2021, 13:00 (AEST) - 10 May 2021, 14:59 (AEST)
08 Mai 2021, 05:00 (CEST) - 10 Mai 2021, 06:59 (CEST) 08 Mayo 2021, 05:00 (CEST) - 10 Mayo 2021, 06:59 (CEST) 08 Mai 2021, 05:00 (CEST) - 10 Mai 2021, 06:59 (CEST) 08 Mag. 2021, 05:00 (CEST) - 10 Mag. 2021, 06:59 (CEST) 2021/05/08 11:00 (HKT) ~ 2021/05/10 12:59 (HKT) 2021/05/08 11:00 (HKT) ~ 2021/05/10 12:59 (HKT) 2021/05/08 12:00 (KST) ~ 2021/05/10 13:59 (KST)

第三次
2021/05/15 12:00 (JST) ~ 2021/05/17 13:59 (JST) May 14, 2021, 20:00 (PDT) - May 16, 2021, 21:59 (PDT)
15 May 2021, 04:00 (BST) - 17 May 2021, 05:59 (BST)
15 May 2021, 13:00 (AEST) - 17 May 2021, 14:59 (AEST)
15 Mai 2021, 05:00 (CEST) - 17 Mai 2021, 06:59 (CEST) 15 Mayo 2021, 05:00 (CEST) - 17 Mayo 2021, 06:59 (CEST) 15 Mai 2021, 05:00 (CEST) - 17 Mai 2021, 06:59 (CEST) 15 Mag. 2021, 05:00 (CEST) - 17 Mag. 2021, 06:59 (CEST) 2021/05/15 11:00 (HKT) ~ 2021/05/17 12:59 (HKT) 2021/05/15 11:00 (HKT) ~ 2021/05/17 12:59 (HKT) 2021/05/15 12:00 (KST) ~ 2021/05/17 13:59 (KST)

现代战斗

“Ninjala冲锋战士!”

运球射中对手的球门吧!

规则

“Ninjala冲锋战士!”的规则很简单,运球攻击射中对手的球门,进球更多的队伍获胜。
平手的情况下依据分数决定胜负。
活用锁定球的专用按键,来展开激烈战斗吧!

请务必掌握例如特殊技“青蛙砖块”用墙壁来弹回球等,“Ninjala冲锋战士!”特有的格斗动作的使用方法!

开始现代战斗的方法

现代战斗可从“基地”→“对战菜单”→“现代战斗”→“加入战斗”进行游玩。
在生存战或队伍战的中途,您不顺路来玩玩看吗?

在报酬中获得形象道具!

此外,我们也准备了惯例的报酬!
有机会入手只能在此处获得的头部配饰“射门士兵头盔”!
由于报酬的内容每次均会进行抽选,能否获得敬请期待战斗结束后!
可以获得一定会被看作是战斗专业人员的“射门士兵头盔”的机会,千万不要错过!

*已经持有“射门士兵头盔”的情况下,将无法在此次活动中获得。