MENU CLOSE

通知

现代战斗“Ninjala冲锋战士!”

刊登日
2021/03/25 (JST)
Mar. 25, 2021 (PDT)
25 Mar. 2021 (GMT)
25 Mar. 2021 (AEST)
25 März 2021 (CET)
25 Marzo 2021 (CET)
25 Mars 2021 (CET)
25 Mar. 2021 (CET)
2021/03/25 (HKT)
2021/03/25 (HKT)
2021/03/25 (KST)
更新日
2021/03/25 (JST)
Mar. 25, 2021 (PDT)
25 Mar. 2021 (GMT)
25 Mar. 2021 (AEST)
25 März 2021 (CET)
25 Marzo 2021 (CET)
25 Mars 2021 (CET)
25 Mar. 2021 (CET)
2021/03/25 (HKT)
2021/03/25 (HKT)
2021/03/25 (KST)
                

这里是Ninjala运营团队。

Ninjala的新修行!?
最多分为4对4战斗 Ninjala派足球登场!
加强与追球伙伴的相互合作,争取团队胜利吧!

请务必来体验更加崭新的现代战斗吧!

举办期间

第一次
2021/03/27 12:00 (JST) ~ 2021/03/29 13:59 (JST) Mar. 26, 2021, 20:00 (PDT) - Mar. 28, 2021, 21:59 (PDT)
27 Mar. 2021, 03:00 (GMT) - 29 Mar. 2021, 05:59 (BST)
27 Mar. 2021, 13:00 (AEST) - 29 Mar. 2021, 14:59 (AEST)
27 März 2021, 04:00 (CET) - 29 März 2021, 06:59 (CEST) 27 Marzo 2021, 04:00 (CET) - 29 Marzo 2021, 06:59 (CEST) 27 Mars 2021, 04:00 (CET) - 29 Mars 2021, 06:59 (CEST) 27 Mar. 2021, 04:00 (CET) - 29 Mar. 2021, 06:59 (CEST) 2021/03/27 11:00 (HKT) ~ 2021/03/29 12:59 (HKT) 2021/03/27 11:00 (HKT) ~ 2021/03/29 12:59 (HKT) 2021/03/27 12:00 (KST) ~ 2021/03/29 13:59 (KST)

第二次
2021/04/03 12:00 (JST) ~ 2021/04/05 13:59 (JST) Apr. 02, 2021, 20:00 (PDT) - Apr. 04, 2021, 21:59 (PDT)
03 Apr. 2021, 04:00 (BST) - 05 Apr. 2021, 05:59 (BST)
03 Apr. 2021, 13:00 (AEST) - 05 Apr. 2021, 14:59 (AEST)
03 Apr. 2021, 05:00 (CEST) - 05 Apr. 2021, 06:59 (CEST) 03 Abr. 2021, 05:00 (CEST) - 05 Abr. 2021, 06:59 (CEST) 03 Avril 2021, 05:00 (CEST) - 05 Avril 2021, 06:59 (CEST) 03 Apr. 2021, 05:00 (CEST) - 05 Apr. 2021, 06:59 (CEST) 2021/04/03 11:00 (HKT) ~ 2021/04/05 12:59 (HKT) 2021/04/03 11:00 (HKT) ~ 2021/04/05 12:59 (HKT) 2021/04/03 12:00 (KST) ~ 2021/04/05 13:59 (KST)

第三次
2021/04/10 12:00 (JST) ~ 2021/04/12 13:59 (JST) Apr. 09, 2021, 20:00 (PDT) - Apr. 11, 2021, 21:59 (PDT)
10 Apr. 2021, 04:00 (BST) - 12 Apr. 2021, 05:59 (BST)
10 Apr. 2021, 13:00 (AEST) - 12 Apr. 2021, 14:59 (AEST)
10 Apr. 2021, 05:00 (CEST) - 12 Apr. 2021, 06:59 (CEST) 10 Abr. 2021, 05:00 (CEST) - 12 Abr. 2021, 06:59 (CEST) 10 Avril 2021, 05:00 (CEST) - 12 Avril 2021, 06:59 (CEST) 10 Apr. 2021, 05:00 (CEST) - 12 Apr. 2021, 06:59 (CEST) 2021/04/10 11:00 (HKT) ~ 2021/04/12 12:59 (HKT) 2021/04/10 11:00 (HKT) ~ 2021/04/12 12:59 (HKT) 2021/04/10 12:00 (KST) ~ 2021/04/12 13:59 (KST)

现代战斗

“Ninjala冲锋战士!”

运球射中对手的球门吧!

规则

“Ninjala冲锋战士!”的规则很简单,运球攻击射中对手的球门,进球更多的队伍获胜。
平手的情况下依据分数决定胜负。
活用锁定球的专用按键,来展开激烈战斗吧!

请务必掌握例如特殊技“青蛙砖块”用墙壁来弹回球等,“Ninjala冲锋战士!”特有的格斗动作的使用方法!

开始现代战斗的方法

现代战斗可从“基地”→“对战菜单”→“现代战斗”→“加入战斗”进行游玩。
在生存战或队伍战的中途,您不顺路来玩玩看吗?

在报酬中获得形象道具!

此外,我们也准备了惯例的报酬!
有机会入手只能在此处获得的头部配饰“射门士兵头盔”!
由于报酬的内容每次均会进行抽选,能否获得敬请期待战斗结束后!
可以获得一定会被看作是战斗专业人员的“射门士兵头盔”的机会,千万不要错过!