MENU CLOSE

通知

Ninjala Pass Matsuri (Festival)!

刊登日
2021/03/25 (JST)
Mar. 25, 2021 (PDT)
25 Mar. 2021 (GMT)
25 Mar. 2021 (AEST)
25 März 2021 (CET)
25 Marzo 2021 (CET)
25 Mars 2021 (CET)
25 Mar. 2021 (CET)
2021/03/25 (HKT)
2021/03/25 (HKT)
2021/03/25 (KST)
更新日
2021/03/25 (JST)
Mar. 25, 2021 (PDT)
25 Mar. 2021 (GMT)
25 Mar. 2021 (AEST)
25 März 2021 (CET)
25 Marzo 2021 (CET)
25 Mars 2021 (CET)
25 Mar. 2021 (CET)
2021/03/25 (HKT)
2021/03/25 (HKT)
2021/03/25 (KST)
                
举办期间

2021/03/25 17:00 (JST) ~ 2021/04/01 10:59 (JST) Mar. 25, 2021, 01:00 (PDT) - Mar. 31, 2021, 18:59 (PDT)
25 Mar. 2021, 08:00 (GMT) - 01 Apr. 2021, 02:59 (BST)
25 Mar. 2021, 18:00 (AEST) - 01 Apr. 2021, 11:59 (AEST)
25 März 2021, 09:00 (CET) - 01 Apr. 2021, 03:59 (CEST) 25 Marzo 2021, 09:00 (CET) - 01 Abr. 2021, 03:59 (CEST) 25 Mars 2021, 09:00 (CET) - 01 Avril 2021, 03:59 (CEST) 25 Mar. 2021, 09:00 (CET) - 01 Apr. 2021, 03:59 (CEST) 2021/03/25 16:00 (HKT) ~ 2021/04/01 09:59 (HKT) 2021/03/25 16:00 (HKT) ~ 2021/04/01 09:59 (HKT) 2021/03/25 17:00 (KST) ~ 2021/04/01 10:59 (KST)

这里是Ninjala运营团队。
完成忍者的职责后,有绝佳的奖励在等着您!
为支援学员完成“忍务”,WNA将举办期待已久的『MATSURI』活动!
大量获得Ninjala通票的梯级点数,一口气入手道具的绝好机会!
*第5赛季预定举办3次Ninjala Pass Matsuri (Festival)。

Ninjala Pass Matsuri (Festival)

完成“每日忍务”吧!

·活动期间,将増加完成“每日忍务”可获得的“梯级点数”。
·活动期间,可无限次数免费刷新“忍务”。


通过完成“忍务”,可以更有效率地获得Ninjala通票报酬所需的“梯级点数”。
在本次活动期间中,在“忍务”中效率也数一数二的“每日忍务”可获得的“梯级点数”大幅增加!

此外,在感觉“忍务”难以完成之时非常方便的刷新功能,活动期间可无限次数免费刷新。

*活动开始之前获取的”每日忍务“的”梯级点数“不会增加。
*这种情况下,完成已经获取的”每日忍务“后,将可以重新获取”梯级点数“增加的”每日忍务“。

“忍务”的确认方法

“基地”里显示现在已接受的忍务。
 想要更改接受内容时,可以从“基地”直接进入“Ninjala通票忍务”进行确认。
 确认自己被赋予的“忍务”,在战斗中完成吧!

超划算报酬满载 Ninjala通票

推进Ninjala通票吧!

免费通票也能获得报酬!

推进可免费游玩的免费通票的话,可以获得用来在游戏内购买各种道具的“忍币”,和解锁在战斗中有利的忍者卡的卡槽所需的“金牌”等。

Ninjala通票更加豪华!

使用950忍币购买Ninjala通票的话,整个赛季最多可获得1350忍币。
包括免费通票的报酬在内,最多可获得1550忍币!!
此外,可为战斗增光添彩的“服装”和“动作”等道具也丰富多样!
为了划算、时尚地游玩,请不要错失这个良机!

今后也请您继续支持《Ninjala》。