MENU CLOSE

通知

现代战斗特别周!

刊登日
2023/09/07 (JST)
Sept. 06, 2023 (PDT)
07 Sept. 2023 (BST)
07 Sept. 2023 (AEST)
07. Sept. 2023 (CEST)
07 Sept. 2023 (CEST)
07 Sept. 2023 (CEST)
07 Sett. 2023 (CEST)
2023/09/07 (HKT)
2023/09/07 (HKT)
2023/09/07 (KST)
更新日
2023/09/07 (JST)
Sept. 06, 2023 (PDT)
07 Sept. 2023 (BST)
07 Sept. 2023 (AEST)
07. Sept. 2023 (CEST)
07 Sept. 2023 (CEST)
07 Sept. 2023 (CEST)
07 Sett. 2023 (CEST)
2023/09/07 (HKT)
2023/09/07 (HKT)
2023/09/07 (KST)
                

感谢您一直游玩《Ninjala》。
期间内,每天都会举办现代战斗!
是获得忍者奖牌和扭蛋金币的好机会!

各种现代战斗的举办期间与报酬

举办期间

举办期间 现代战斗名称 报酬
第一次 2023/09/21 11:00 (JST) ~ 2023/09/22 11:00 (JST) Sept. 20, 2023, 19:00 (PDT) - Sept. 21, 2023, 19:00 (PDT)
21 Sept. 2023, 03:00 (BST) - 22 Sept. 2023, 03:00 (BST)
21 Sept. 2023, 12:00 (AEST) - 22 Sept. 2023, 12:00 (AEST)
21. Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 22. Sept. 2023, 04:00 (CEST) 21 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 22 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 21 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 22 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 21 Sett. 2023, 04:00 (CEST) - 22 Sett. 2023, 04:00 (CEST) 2023/09/21 10:00 (HKT) ~ 2023/09/22 10:00 (HKT) 2023/09/21 10:00 (HKT) ~ 2023/09/22 10:00 (HKT) 2023/09/21 11:00 (KST) ~ 2023/09/22 11:00 (KST)
Ninjala冲锋战士! 最多扭蛋金币×10
第二次 2023/09/22 11:00 (JST) ~ 2023/09/24 11:00 (JST) Sept. 21, 2023, 19:00 (PDT) - Sept. 23, 2023, 19:00 (PDT)
22 Sept. 2023, 03:00 (BST) - 24 Sept. 2023, 03:00 (BST)
22 Sept. 2023, 12:00 (AEST) - 24 Sept. 2023, 12:00 (AEST)
22. Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 24. Sept. 2023, 04:00 (CEST) 22 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 24 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 22 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 24 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 22 Sett. 2023, 04:00 (CEST) - 24 Sett. 2023, 04:00 (CEST) 2023/09/22 10:00 (HKT) ~ 2023/09/24 10:00 (HKT) 2023/09/22 10:00 (HKT) ~ 2023/09/24 10:00 (HKT) 2023/09/22 11:00 (KST) ~ 2023/09/24 11:00 (KST)
单挑战斗! 最多扭蛋金币×10
第三次 2023/09/24 11:00 (JST) ~ 2023/09/25 11:00 (JST) Sept. 23, 2023, 19:00 (PDT) - Sept. 24, 2023, 19:00 (PDT)
24 Sept. 2023, 03:00 (BST) - 25 Sept. 2023, 03:00 (BST)
24 Sept. 2023, 12:00 (AEST) - 25 Sept. 2023, 12:00 (AEST)
24. Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 25. Sept. 2023, 04:00 (CEST) 24 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 25 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 24 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 25 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 24 Sett. 2023, 04:00 (CEST) - 25 Sett. 2023, 04:00 (CEST) 2023/09/24 10:00 (HKT) ~ 2023/09/25 10:00 (HKT) 2023/09/24 10:00 (HKT) ~ 2023/09/25 10:00 (HKT) 2023/09/24 11:00 (KST) ~ 2023/09/25 11:00 (KST)
阵地争夺赛! 最多扭蛋金币×10
第四次 2023/09/25 11:00 (JST) ~ 2023/09/26 11:00 (JST) Sept. 24, 2023, 19:00 (PDT) - Sept. 25, 2023, 19:00 (PDT)
25 Sept. 2023, 03:00 (BST) - 26 Sept. 2023, 03:00 (BST)
25 Sept. 2023, 12:00 (AEST) - 26 Sept. 2023, 12:00 (AEST)
25. Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 26. Sept. 2023, 04:00 (CEST) 25 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 26 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 25 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 26 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 25 Sett. 2023, 04:00 (CEST) - 26 Sett. 2023, 04:00 (CEST) 2023/09/25 10:00 (HKT) ~ 2023/09/26 10:00 (HKT) 2023/09/25 10:00 (HKT) ~ 2023/09/26 10:00 (HKT) 2023/09/25 11:00 (KST) ~ 2023/09/26 11:00 (KST)
魔兽来袭! 最多扭蛋金币×10
第五次 2023/09/26 11:00 (JST) ~ 2023/09/28 11:00 (JST) Sept. 25, 2023, 19:00 (PDT) - Sept. 27, 2023, 19:00 (PDT)
26 Sept. 2023, 03:00 (BST) - 28 Sept. 2023, 03:00 (BST)
26 Sept. 2023, 12:00 (AEST) - 28 Sept. 2023, 12:00 (AEST)
26. Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 28. Sept. 2023, 04:00 (CEST) 26 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 28 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 26 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 28 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 26 Sett. 2023, 04:00 (CEST) - 28 Sett. 2023, 04:00 (CEST) 2023/09/26 10:00 (HKT) ~ 2023/09/28 10:00 (HKT) 2023/09/26 10:00 (HKT) ~ 2023/09/28 10:00 (HKT) 2023/09/26 11:00 (KST) ~ 2023/09/28 11:00 (KST)
绝地求生战! 最多扭蛋金币×10

报酬

游玩每场比赛都会掉落扭蛋金币!每回最多有机会获得10个扭蛋金币!

开始现代战斗的方法

现代战斗可从“基地”→“对战菜单”→“现代战斗”→“加入战斗”进行游玩。
在生存战或队伍战的中途,您不顺路来玩玩看吗?
*期间和内容如有更改,恕不另行通知。