MENU CLOSE

通知

现代战斗“魔兽来袭!”

刊登日
2021/09/22 (JST)
Sept. 21, 2021 (PDT)
22 Sept. 2021 (BST)
22 Sept. 2021 (AEST)
22. Sept. 2021 (CEST)
22 Sept. 2021 (CEST)
22 Sept. 2021 (CEST)
22 Sett. 2021 (CEST)
2021/09/22 (HKT)
2021/09/22 (HKT)
2021/09/22 (KST)
更新日
2021/09/22 (JST)
Sept. 21, 2021 (PDT)
22 Sept. 2021 (BST)
22 Sept. 2021 (AEST)
22. Sept. 2021 (CEST)
22 Sept. 2021 (CEST)
22 Sept. 2021 (CEST)
22 Sett. 2021 (CEST)
2021/09/22 (HKT)
2021/09/22 (HKT)
2021/09/22 (KST)
                

这里是Ninjala运营团队。

出于深受好评,我们决定举办现代战斗“魔兽来袭!”!!

忍者的故乡忍城再次有魔兽来袭!!
为了不被魔兽打倒,四处逃散吧!

作为Ninjala战斗的调剂,请尽情享受和平时不同的特殊战斗!

现代战斗

“魔兽来袭!”

不断逃离魔兽,争取成为分数第一名吧!

规则

在战斗开始之时,将随机决定您会成为忍者还是魔兽。

若您成为忍者,请为了不被魔兽打倒,四处逃散吧!
逃得越久,分数会越高。
此外,若能持续动作的话,将会获得奖励分数。

若您成为魔兽,打倒忍者来变回忍者吧!
若您以魔兽的状态开始,则在开始之时即会获得奖励分数。

开始现代战斗的方法

现代战斗可从“基地”→“对战菜单”→“现代战斗”→“加入战斗”进行游玩。
在生存战或队伍战的中途,您不顺路来玩玩看吗?

举办期间与报酬
 举办期间 报酬
第一次
2021/10/02 12:00 (JST) ~ 2021/10/04 13:59 (JST)
Oct. 01, 2021, 20:00 (PDT) - Oct. 03, 2021, 21:59 (PDT)
02 Oct. 2021, 04:00 (BST) - 04 Oct. 2021, 05:59 (BST)
02 Oct. 2021, 13:00 (AEST) - 04 Oct. 2021, 14:59 (AEST)
02. Okt. 2021, 05:00 (CEST) - 04. Okt. 2021, 06:59 (CEST)
02 Oct. 2021, 05:00 (CEST) - 04 Oct. 2021, 06:59 (CEST)
02 Oct. 2021, 05:00 (CEST) - 04 Oct. 2021, 06:59 (CEST)
02 Ott. 2021, 05:00 (CEST) - 04 Ott. 2021, 06:59 (CEST)
2021/10/02 11:00 (HKT) ~ 2021/10/04 12:59 (HKT)
2021/10/02 11:00 (HKT) ~ 2021/10/04 12:59 (HKT)
2021/10/02 12:00 (KST) ~ 2021/10/04 13:59 (KST)
最多10个扭蛋金币
第二次
2021/10/30 12:00 (JST) ~ 2021/11/01 13:59 (JST)
Oct. 29, 2021, 20:00 (PDT) - Oct. 31, 2021, 21:59 (PDT)
30 Oct. 2021, 04:00 (BST) - 01 Nov. 2021, 04:59 (GMT)
30 Oct. 2021, 13:00 (AEST) - 01 Nov. 2021, 14:59 (AEST)
30. Okt. 2021, 05:00 (CEST) - 01. Nov. 2021, 05:59 (CET)
30 Oct. 2021, 05:00 (CEST) - 01 Nov. 2021, 05:59 (CET)
30 Oct. 2021, 05:00 (CEST) - 01 Nov. 2021, 05:59 (CET)
30 Ott. 2021, 05:00 (CEST) - 01 Nov. 2021, 05:59 (CET)
2021/10/30 11:00 (HKT) ~ 2021/11/01 12:59 (HKT)
2021/10/30 11:00 (HKT) ~ 2021/11/01 12:59 (HKT)
2021/10/30 12:00 (KST) ~ 2021/11/01 13:59 (KST)
最多10个扭蛋金币
第三次
2021/11/27 12:00 (JST) ~ 2021/11/29 13:59 (JST)
Nov. 26, 2021, 19:00 (PST) - Nov. 28, 2021, 20:59 (PST)
27 Nov. 2021, 03:00 (GMT) - 29 Nov. 2021, 04:59 (GMT)
27 Nov. 2021, 13:00 (AEST) - 29 Nov. 2021, 14:59 (AEST)
27. Nov. 2021, 04:00 (CET) - 29. Nov. 2021, 05:59 (CET)
27 Nov. 2021, 04:00 (CET) - 29 Nov. 2021, 05:59 (CET)
27 Nov. 2021, 04:00 (CET) - 29 Nov. 2021, 05:59 (CET)
27 Nov. 2021, 04:00 (CET) - 29 Nov. 2021, 05:59 (CET)
2021/11/27 11:00 (HKT) ~ 2021/11/29 12:59 (HKT)
2021/11/27 11:00 (HKT) ~ 2021/11/29 12:59 (HKT)
2021/11/27 12:00 (KST) ~ 2021/11/29 13:59 (KST)
最多10个扭蛋金币

本次现代战斗的重头报酬为扭蛋金币!
每进行一场比赛,就能通过掉落报酬获得2个扭蛋金币哦!
掉落最多发生5次,所以最多有机会获得10个扭蛋金币!

并且!
与以往的现代战斗相比,战斗报酬金牌的掉落率提升为1.5倍!
银牌、铜牌的可获得枚数也同样提升为1.5倍!


*举办日期和时间如有更改,恕不另行通知。