MENU CLOSE

通知

现代战斗“魔兽来袭!”

刊登日
2021/07/14 (JST)
July 13, 2021 (PDT)
14 July 2021 (BST)
14 July 2021 (AEST)
14. Juli 2021 (CEST)
14 Jul. 2021 (CEST)
14 Juil. 2021 (CEST)
14 Lug. 2021 (CEST)
2021/07/14 (HKT)
2021/07/14 (HKT)
2021/07/14 (KST)
更新日
2021/07/14 (JST)
July 13, 2021 (PDT)
14 July 2021 (BST)
14 July 2021 (AEST)
14. Juli 2021 (CEST)
14 Jul. 2021 (CEST)
14 Juil. 2021 (CEST)
14 Lug. 2021 (CEST)
2021/07/14 (HKT)
2021/07/14 (HKT)
2021/07/14 (KST)
                

这里是Ninjala运营团队。

出于深受好评,我们决定举办现代战斗“魔兽来袭!”!!

忍者的故乡忍城再次有魔兽来袭!!
为了不被魔兽打倒,四处逃散吧!

作为Ninjala战斗的调剂,请尽情享受和平时不同的特殊战斗!

举办期间

第一次
2021/07/24 12:00 (JST) ~ 2021/07/26 13:59 (JST) July 23, 2021, 20:00 (PDT) - July 25, 2021, 21:59 (PDT)
24 July 2021, 04:00 (BST) - 26 July 2021, 05:59 (BST)
24 July 2021, 13:00 (AEST) - 26 July 2021, 14:59 (AEST)
24. Juli 2021, 05:00 (CEST) - 26. Juli 2021, 06:59 (CEST) 24 Jul. 2021, 05:00 (CEST) - 26 Jul. 2021, 06:59 (CEST) 24 Juil. 2021, 05:00 (CEST) - 26 Juil. 2021, 06:59 (CEST) 24 Lug. 2021, 05:00 (CEST) - 26 Lug. 2021, 06:59 (CEST) 2021/07/24 11:00 (HKT) ~ 2021/07/26 12:59 (HKT) 2021/07/24 11:00 (HKT) ~ 2021/07/26 12:59 (HKT) 2021/07/24 12:00 (KST) ~ 2021/07/26 13:59 (KST)

第二次
2021/07/31 12:00 (JST) ~ 2021/08/02 13:59 (JST) July 30, 2021, 20:00 (PDT) - Aug. 01, 2021, 21:59 (PDT)
31 July 2021, 04:00 (BST) - 02 Aug. 2021, 05:59 (BST)
31 July 2021, 13:00 (AEST) - 02 Aug. 2021, 14:59 (AEST)
31. Juli 2021, 05:00 (CEST) - 02. Aug. 2021, 06:59 (CEST) 31 Jul. 2021, 05:00 (CEST) - 02 Agosto 2021, 06:59 (CEST) 31 Juil. 2021, 05:00 (CEST) - 02 Août 2021, 06:59 (CEST) 31 Lug. 2021, 05:00 (CEST) - 02 Ago. 2021, 06:59 (CEST) 2021/07/31 11:00 (HKT) ~ 2021/08/02 12:59 (HKT) 2021/07/31 11:00 (HKT) ~ 2021/08/02 12:59 (HKT) 2021/07/31 12:00 (KST) ~ 2021/08/02 13:59 (KST)

现代战斗

“魔兽来袭!”

不断逃离魔兽,争取成为分数第一名吧!

规则

在战斗开始之时,将随机决定您会成为忍者还是魔兽。

若您成为忍者,请为了不被魔兽打倒,四处逃散吧!
逃得越久,分数会越高。
此外,若能持续动作的话,将会获得奖励分数。

若您成为魔兽,打倒忍者来变回忍者吧!
若您以魔兽的状态开始,则在开始之时即会获得奖励分数。

开始现代战斗的方法

现代战斗可从“基地”→“对战菜单”→“现代战斗”→“加入战斗”进行游玩。
在生存战或队伍战的中途,您不顺路来玩玩看吗?

通过报酬获得扭蛋金币!

本次现代战斗的重头报酬为扭蛋金币!
获得的扭蛋金币可以在金币扭蛋中使用!
最多掉落10回!之后则可以获得辅助码或忍者口香糖等哦!

今后也请您继续支持《Ninjala》。