MENU CLOSE

通知

现代战斗“魔兽来袭!”

刊登日
2020/12/15 (JST)
Dec. 14, 2020 (PST)
15 Dec. 2020 (GMT)
15 Dec. 2020 (AEST)
15 Dez. 2020 (CET)
15 Dic. 2020 (CET)
15 Déc. 2020 (CET)
15 Dic. 2020 (CET)
2020/12/15 (HKT)
2020/12/15 (HKT)
2020/12/15 (KST)
更新日
2020/12/15 (JST)
Dec. 14, 2020 (PST)
15 Dec. 2020 (GMT)
15 Dec. 2020 (AEST)
15 Dez. 2020 (CET)
15 Dic. 2020 (CET)
15 Déc. 2020 (CET)
15 Dic. 2020 (CET)
2020/12/15 (HKT)
2020/12/15 (HKT)
2020/12/15 (KST)
                

这里是Ninjala运营团队。

出于深受好评,我们决定举办现代战斗“魔兽来袭!”!!

忍者的故乡忍城再次有魔兽来袭!!
为了不被魔兽打倒,四处逃散吧!
在战斗报酬中,也许可以获得形象道具!?

作为Ninjala战斗的调剂,请尽情享受和平时不同的特殊战斗!

举办期间

第一次
2020/12/19 12:00 (JST) ~ 2020/12/21 13:59 (JST) Dec. 18, 2020, 19:00 (PST) - Dec. 20, 2020, 20:59 (PST)
19 Dec. 2020, 03:00 (GMT) - 21 Dec. 2020, 04:59 (GMT)
19 Dec. 2020, 13:00 (AEST) - 21 Dec. 2020, 14:59 (AEST)
19 Dez. 2020, 04:00 (CET) - 21 Dez. 2020, 05:59 (CET) 19 Dic. 2020, 04:00 (CET) - 21 Dic. 2020, 05:59 (CET) 19 Déc. 2020, 04:00 (CET) - 21 Déc. 2020, 05:59 (CET) 19 Dic. 2020, 04:00 (CET) - 21 Dic. 2020, 05:59 (CET) 2020/12/19 11:00 (HKT) ~ 2020/12/21 12:59 (HKT) 2020/12/19 11:00 (HKT) ~ 2020/12/21 12:59 (HKT) 2020/12/19 12:00 (KST) ~ 2020/12/21 13:59 (KST)

第二次
2020/12/26 12:00 (JST) ~ 2020/12/28 13:59 (JST) Dec. 25, 2020, 19:00 (PST) - Dec. 27, 2020, 20:59 (PST)
26 Dec. 2020, 03:00 (GMT) - 28 Dec. 2020, 04:59 (GMT)
26 Dec. 2020, 13:00 (AEST) - 28 Dec. 2020, 14:59 (AEST)
26 Dez. 2020, 04:00 (CET) - 28 Dez. 2020, 05:59 (CET) 26 Dic. 2020, 04:00 (CET) - 28 Dic. 2020, 05:59 (CET) 26 Déc. 2020, 04:00 (CET) - 28 Déc. 2020, 05:59 (CET) 26 Dic. 2020, 04:00 (CET) - 28 Dic. 2020, 05:59 (CET) 2020/12/26 11:00 (HKT) ~ 2020/12/28 12:59 (HKT) 2020/12/26 11:00 (HKT) ~ 2020/12/28 12:59 (HKT) 2020/12/26 12:00 (KST) ~ 2020/12/28 13:59 (KST)

现代战斗

“魔兽来袭!”

不断逃离魔兽,争取成为分数第一名吧!

规则

在战斗开始之时,将随机决定您会成为忍者还是魔兽。

若您成为忍者,请为了不被魔兽打倒,四处逃散吧!
逃得越久,分数会越高。
此外,若能持续动作的话,将会获得奖励分数。

若您成为魔兽,打倒忍者来变回忍者吧!
若您以魔兽的状态开始,则在开始之时即会获得奖励分数。

开始现代战斗的方法

现代战斗可从“基地”→“对战菜单”→“现代战斗”→“加入战斗”进行游玩。
在生存战或队伍战的中途,您不顺路来玩玩看吗?

在报酬中获得形象道具!

现代战斗的报酬不仅仅是辅助码和忍者口香糖!
仅能从“魔兽来袭!”获得的头部配饰“红叶士兵头盔”新登场!
由于报酬的内容每次均会进行抽选,能否获得敬请期待战斗结束后!
可入手生存中不可或缺的“红叶士兵头盔”的机会,请千万不要错过!

今后也请您继续支持《Ninjala》。