MENU CLOSE

通知

举办Loot Battle Matsuri!

刊登日
2022/05/26 (JST)
May 25, 2022 (PDT)
26 May 2022 (BST)
26 May 2022 (AEST)
26. Mai 2022 (CEST)
26 Mayo 2022 (CEST)
26 Mai 2022 (CEST)
26 Mag. 2022 (CEST)
2022/05/26 (HKT)
2022/05/26 (HKT)
2022/05/26 (KST)
更新日
2022/05/26 (JST)
May 25, 2022 (PDT)
26 May 2022 (BST)
26 May 2022 (AEST)
26. Mai 2022 (CEST)
26 Mayo 2022 (CEST)
26 Mai 2022 (CEST)
26 Mag. 2022 (CEST)
2022/05/26 (HKT)
2022/05/26 (HKT)
2022/05/26 (KST)
                
举办期间

2022/06/02 11:00 (JST) ~ 2022/06/09 10:59 (JST) June 01, 2022, 19:00 (PDT) - June 08, 2022, 18:59 (PDT)
02 June 2022, 03:00 (BST) - 09 June 2022, 02:59 (BST)
02 June 2022, 12:00 (AEST) - 09 June 2022, 11:59 (AEST)
02. Juni 2022, 04:00 (CEST) - 09. Juni 2022, 03:59 (CEST) 02 Jun. 2022, 04:00 (CEST) - 09 Jun. 2022, 03:59 (CEST) 02 Juin 2022, 04:00 (CEST) - 09 Juin 2022, 03:59 (CEST) 02 Giu. 2022, 04:00 (CEST) - 09 Giu. 2022, 03:59 (CEST) 2022/06/02 10:00 (HKT) ~ 2022/06/09 09:59 (HKT) 2022/06/02 10:00 (HKT) ~ 2022/06/09 09:59 (HKT) 2022/06/02 11:00 (KST) ~ 2022/06/09 10:59 (KST)

这里是Ninjala运营团队。

在日常战斗中就能获得愉快报酬的Loot Battle Matsuri即将举办!
积极参加战斗,来获得丰厚报酬吧!

Loot Battle Matsuri

在期间内进行战斗,作为以下对战菜单的战斗报酬,必定可以获得能够提升受欢迎的忍者卡“先下手为强”“忍术储存”“逆境护卫”的威力的辅助码!

·立即战斗
·Ninjala战斗
·现代战斗

通过战斗能够获得的辅助码有以下9种!
9场战斗中,每场战斗都能获得10个辅助码!
此外,第10场战斗还可以获得研究点数×30作为战斗报酬!

先下手为强 从最开始就可以使用大型兵器进行战斗。效果将持续至被对手打击倒或兵器被破坏为止
辅助码 恢复生命值 战斗开始时使用所持的大型兵器打倒对手,将恢复自己的生命值
恢复S能量 战斗开始时使用所持的大型兵器打倒对手,将提升S能量槽
提升忍术槽 兵器故障时,将提升忍术槽
忍术储存 忍术槽能够突破上限,积累到通常的2倍
辅助码 恢复生命值 使用口香糖忍术击倒对手时,恢复生命值
降低口香糖伤害 口香糖忍术发动时,一定时间内降低受到的口香糖伤害值
搜索 忍术槽积累超过上限后,即使透过墙壁也能显示一定范围内对手的位置
逆境护卫 当生命值处于一定值以下且周围有复数人的时候,受到的伤害和口香糖伤害将减少。4人以上时效果最显著
辅助码 恢复生命值 逆境护卫发动时,打倒对手后自己的生命值将会恢复
减少冷却时间 逆境护卫发动时,口香糖射击的冷却时间将会缩短
搜索 一定范围内有3人以上聚集的话,即使透过墙壁也能显示对手的位置

获得辅助码后,使用可通过Ninjala通票等获得的忍者奖牌,来提升等级吧!
*期间和内容如有更改,恕不另行通知。

今后也请您继续支持《Ninjala》。