MENU CLOSE

通知

举办Loot Battle Matsuri!

刊登日
2021/02/16 (JST)
Feb. 15, 2021 (PST)
16 Feb. 2021 (GMT)
16 Feb. 2021 (AEST)
16 Feb. 2021 (CET)
16 Feb. 2021 (CET)
16 Févr. 2021 (CET)
16 Feb. 2021 (CET)
2021/02/16 (HKT)
2021/02/16 (HKT)
2021/02/16 (KST)
更新日
2021/02/16 (JST)
Feb. 15, 2021 (PST)
16 Feb. 2021 (GMT)
16 Feb. 2021 (AEST)
16 Feb. 2021 (CET)
16 Feb. 2021 (CET)
16 Févr. 2021 (CET)
16 Feb. 2021 (CET)
2021/02/16 (HKT)
2021/02/16 (HKT)
2021/02/16 (KST)
                
举办期间

2021/02/18 11:00 (JST) ~ 2021/02/25 10:59 (JST) Feb. 17, 2021, 18:00 (PST) - Feb. 24, 2021, 17:59 (PST)
18 Feb. 2021, 02:00 (GMT) - 25 Feb. 2021, 01:59 (GMT)
18 Feb. 2021, 12:00 (AEST) - 25 Feb. 2021, 11:59 (AEST)
18 Feb. 2021, 03:00 (CET) - 25 Feb. 2021, 02:59 (CET) 18 Feb. 2021, 03:00 (CET) - 25 Feb. 2021, 02:59 (CET) 18 Févr. 2021, 03:00 (CET) - 25 Févr. 2021, 02:59 (CET) 18 Feb. 2021, 03:00 (CET) - 25 Feb. 2021, 02:59 (CET) 2021/02/18 10:00 (HKT) ~ 2021/02/25 09:59 (HKT) 2021/02/18 10:00 (HKT) ~ 2021/02/25 09:59 (HKT) 2021/02/18 11:00 (KST) ~ 2021/02/25 10:59 (KST)

这里是Ninjala运营团队。

为测试大家的修炼成果,WNA将举办Loot Battle Matsuri!
积极参加战斗获得专用报酬吧!
在此期限内游玩战斗的话也许可以获得贴纸“小玛丽·比心”和动作“哟~!”哦!

Loot Battle Matsuri

有机会入手只能在此处获得的贴纸“小玛丽·比心”和动作“哟~!”,或第4赛季开始登场的辅助码“快速复活”、“贪婪能量”!
可以作为以下对战菜单的报酬获得!

·立即战斗
·Ninjala战斗
·现代战斗(举办时)

机会难得,不要错过哦!
今后也请您继续支持《Ninjala》。