MENU CLOSE

通知

故事礼包夏季特卖!

刊登日
2022/07/14 (JST)
July 13, 2022 (PDT)
14 July 2022 (BST)
14 July 2022 (AEST)
14. Juli 2022 (CEST)
14 Jul. 2022 (CEST)
14 Juil. 2022 (CEST)
14 Lug. 2022 (CEST)
2022/07/14 (HKT)
2022/07/14 (HKT)
2022/07/14 (KST)
更新日
2022/07/14 (JST)
July 13, 2022 (PDT)
14 July 2022 (BST)
14 July 2022 (AEST)
14. Juli 2022 (CEST)
14 Jul. 2022 (CEST)
14 Juil. 2022 (CEST)
14 Lug. 2022 (CEST)
2022/07/14 (HKT)
2022/07/14 (HKT)
2022/07/14 (KST)
                
举办期间

2022/07/21 11:00 (JST) ~ 2022/08/10 23:59 (JST) July 20, 2022, 19:00 (PDT) - Aug. 9, 2022, 23:59 (PDT)
21 July 2022, 03:00 (BST) - 9 Aug. 2022, 22:59 (BST)
21 July 2022, 12:00 (AEST) - 10 Aug. 2022, 08:59 (AEST)
21. Juli 2022, 04:00 (CEST) - 9. Aug. 2022, 23:59 (CEST) 21 Jul. 2022, 04:00 (CEST) - 9 Agosto 2022, 23:59 (CEST) 21 Juil. 2022, 04:00 (CEST) - 9 Août 2022, 23:59 (CEST) 21 Lug. 2022, 04:00 (CEST) - 9 Ago. 2022, 23:59 (CEST) 2022/07/21 10:00 (HKT) ~ 2022/08/10 22:59 (HKT) 2022/07/21 10:00 (HKT) ~ 2022/08/10 22:59 (HKT) 2022/07/21 11:00 (KST) ~ 2022/08/10 23:59 (KST)

感谢您一直游玩《Ninjala》。
期间限定的绝好机会!
我们将以折扣价格为您提供Ninjala 故事礼包!

Ninjala 故事礼包 初之卷 贰之卷 90%OFF!

Ninjala 故事礼包 初之卷 贰之卷 87%OFF!

正常价格 HKD78(含税)

折扣价格 HKD10(含税)

*如需游玩《Ninjala 故事礼包》,则需要有《Ninjala》本篇。
*即使您没有通关“Ninjala 故事礼包”的其他卷,同样可以游玩。
*期间和内容如有更改,恕不另行通知。

今后也请您继续支持《Ninjala》。