MENU CLOSE

通知

故事礼包 初&贰之卷特卖!

刊登日
2023/03/09 (JST)
Mar. 08, 2023 (PST)
09 Mar. 2023 (GMT)
09 Mar. 2023 (AEST)
09. März 2023 (CET)
09 Marzo 2023 (CET)
09 Mars 2023 (CET)
09 Mar. 2023 (CET)
2023/03/09 (HKT)
2023/03/09 (HKT)
2023/03/09 (KST)
更新日
2023/03/09 (JST)
Mar. 08, 2023 (PST)
09 Mar. 2023 (GMT)
09 Mar. 2023 (AEST)
09. März 2023 (CET)
09 Marzo 2023 (CET)
09 Mars 2023 (CET)
09 Mar. 2023 (CET)
2023/03/09 (HKT)
2023/03/09 (HKT)
2023/03/09 (KST)
                
举办期间

2023/03/16 11:00 (JST) ~ 2023/03/29 23:59 (JST) Mar. 15, 2023, 19:00 (PDT) - Mar. 28 2023, 23:59 (PDT)
16 Mar. 2023, 02:00 (GMT) - 28 Mar. 2023, 22:59 (BST)
16 Mar. 2023, 12:00 (AEST) - 28 Mar. 2023, 07:59 (AEST)
16. März 2023, 03:00 (CET) - 28. März 2023, 23:59 (CEST) 16 Marzo 2023, 03:00 (CET) - 28 Marzo 2023, 23:59 (CEST) 16 Mars 2023, 03:00 (CET) - 28 Mars 2023, 23:59 (CEST) 16 Mar. 2023, 03:00 (CET) - 28 Mar. 2023, 23:59 (CEST) 2023/03/16 10:00 (HKT) ~ 2023/03/29 22:59 (HKT) 2023/03/16 10:00 (HKT) ~ 2023/03/29 22:59 (HKT) 2023/03/16 11:00 (KST) ~ 2023/03/29 23:59 (KST)

感谢您一直游玩《Ninjala》。

期间限定的绝好机会!
我们将以折扣价格为您提供“Ninjala 故事礼包 初之卷·贰之卷”!

Ninjala 故事礼包 初之卷 贰之卷 55%OFF!

正常价格 HKD78(含税)

折扣价格 35 HK$

*如需游玩《Ninjala 故事礼包》,则需要有《Ninjala》本篇。
*即使您没有通关“Ninjala 故事礼包”的其他卷,同样可以游玩。
*期间和内容如有更改,恕不另行通知。

今后也请您继续支持《Ninjala》。