MENU CLOSE

通知

忍者商店特卖

刊登日
2023/09/07 (JST)
Sept. 06, 2023 (PDT)
07 Sept. 2023 (BST)
07 Sept. 2023 (AEST)
07. Sept. 2023 (CEST)
07 Sept. 2023 (CEST)
07 Sept. 2023 (CEST)
07 Sett. 2023 (CEST)
2023/09/07 (HKT)
2023/09/07 (HKT)
2023/09/07 (KST)
更新日
2023/09/07 (JST)
Sept. 06, 2023 (PDT)
07 Sept. 2023 (BST)
07 Sept. 2023 (AEST)
07. Sept. 2023 (CEST)
07 Sept. 2023 (CEST)
07 Sept. 2023 (CEST)
07 Sett. 2023 (CEST)
2023/09/07 (HKT)
2023/09/07 (HKT)
2023/09/07 (KST)
                
举办期间

2023/09/14 11:00 (JST) ~ 2023/09/21 11:00 (JST) Sept. 13, 2023, 19:00 (PDT) - Sept. 20, 2023, 19:00 (PDT)
14 Sept. 2023, 03:00 (BST) - 21 Sept. 2023, 03:00 (BST)
14 Sept. 2023, 12:00 (AEST) - 21 Sept. 2023, 12:00 (AEST)
14. Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 21. Sept. 2023, 04:00 (CEST) 14 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 21 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 14 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 21 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 14 Sett. 2023, 04:00 (CEST) - 21 Sett. 2023, 04:00 (CEST) 2023/09/14 10:00 (HKT) ~ 2023/09/21 10:00 (HKT) 2023/09/14 10:00 (HKT) ~ 2023/09/21 10:00 (HKT) 2023/09/14 11:00 (KST) ~ 2023/09/21 11:00 (KST)


感谢您一直游玩《Ninjala》。

秋季是时尚的季节!
在忍者商店特卖购买与秋天绝配的形象道具超级划算!
期间内,精选形象道具将有优惠30%的特价!
还有,如果持有Ninjala通票将优惠50%!!

特卖的陈列内容会定期更换,请从下表中查看日程吧!

在此介绍忍者商店特卖的部分内容!

售卖时间 形象道具
第1轮 2023/09/14 11:00 (JST) ~ 2023/09/17 11:00 (JST) Sept. 13, 2023, 19:00 (PDT) - Sept. 16, 2023, 19:00 (PDT)
14 Sept. 2023, 03:00 (BST) - 17 Sept. 2023, 03:00 (BST)
14 Sept. 2023, 12:00 (AEST) - 17 Sept. 2023, 12:00 (AEST)
14. Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 17. Sept. 2023, 04:00 (CEST) 14 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 17 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 14 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 17 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 14 Sett. 2023, 04:00 (CEST) - 17 Sett. 2023, 04:00 (CEST) 2023/09/14 10:00 (HKT) ~ 2023/09/17 10:00 (HKT) 2023/09/14 10:00 (HKT) ~ 2023/09/17 10:00 (HKT) 2023/09/14 11:00 (KST) ~ 2023/09/17 11:00 (KST)
丛林探险帽
温暖粗呢大衣
不可思议的缎带洋装
多愁善感短发
黑暗酷JK制服
幻影面具
应援团团员 鼓劲(动作)
第2轮 2023/09/17 11:00 (JST) ~ 2023/09/21 11:00 (JST) Sept. 16, 2023, 19:00 (PDT) - Sept. 20, 2023, 19:00 (PDT)
17 Sept. 2023, 03:00 (BST) - 21 Sept. 2023, 03:00 (BST)
17 Sept. 2023, 12:00 (AEST) - 21 Sept. 2023, 12:00 (AEST)
17. Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 21. Sept. 2023, 04:00 (CEST) 17 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 21 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 17 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 21 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 17 Sett. 2023, 04:00 (CEST) - 21 Sett. 2023, 04:00 (CEST) 2023/09/17 10:00 (HKT) ~ 2023/09/21 10:00 (HKT) 2023/09/17 10:00 (HKT) ~ 2023/09/21 10:00 (HKT) 2023/09/17 11:00 (KST) ~ 2023/09/21 11:00 (KST)
大地&苔藓夹克
禁止入内!?眼镜
出行吸血鬼装束
出行吸血鬼帽
魔法派对穿搭
战队姿势 可爱(动作)
坏人的笑(动作)

*除上述形象道具以外,还有各种形象道具将会以特价陈列。
详情请查看忍者商店。

请您继续支持《Ninjala》。