MENU CLOSE

通知

忍者商店特卖

刊登日
2023/04/13 (JST)
Apr. 12, 2023 (PDT)
13 Apr. 2023 (BST)
13 Apr. 2023 (AEST)
13. Apr. 2023 (CEST)
13 Abr. 2023 (CEST)
13 Avril 2023 (CEST)
13 Apr. 2023 (CEST)
2023/04/13 (HKT)
2023/04/13 (HKT)
2023/04/13 (KST)
更新日
2023/04/13 (JST)
Apr. 12, 2023 (PDT)
13 Apr. 2023 (BST)
13 Apr. 2023 (AEST)
13. Apr. 2023 (CEST)
13 Abr. 2023 (CEST)
13 Avril 2023 (CEST)
13 Apr. 2023 (CEST)
2023/04/13 (HKT)
2023/04/13 (HKT)
2023/04/13 (KST)
                
举办期间

2023/04/20 11:00 (JST) ~ 2023/04/27 11:00 (JST) Apr. 19, 2023, 19:00 (PDT) - Apr. 26, 2023, 19:00 (PDT)
20 Apr. 2023, 03:00 (BST) - 27 Apr. 2023, 03:00 (BST)
20 Apr. 2023, 12:00 (AEST) - 27 Apr. 2023, 12:00 (AEST)
20. Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 27. Apr. 2023, 04:00 (CEST) 20 Abr. 2023, 04:00 (CEST) - 27 Abr. 2023, 04:00 (CEST) 20 Avril 2023, 04:00 (CEST) - 27 Avril 2023, 04:00 (CEST) 20 Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 27 Apr. 2023, 04:00 (CEST) 2023/04/20 10:00 (HKT) ~ 2023/04/27 10:00 (HKT) 2023/04/20 10:00 (HKT) ~ 2023/04/27 10:00 (HKT) 2023/04/20 11:00 (KST) ~ 2023/04/27 11:00 (KST)


感谢您一直游玩《Ninjala》。

与春天绝配的形象道具超级划算!举办忍者商店特卖!
期间内,精选形象道具将有优惠30%的特价!
还有,如果持有Ninjala通票将优惠50%!!

在此介绍忍者商店特卖的部分内容!

售卖时间 形象道具
2023/04/20 11:00 (JST) ~ 2023/04/27 11:00 (JST) Apr. 19, 2023, 19:00 (PDT) - Apr. 26, 2023, 19:00 (PDT)
20 Apr. 2023, 03:00 (BST) - 27 Apr. 2023, 03:00 (BST)
20 Apr. 2023, 12:00 (AEST) - 27 Apr. 2023, 12:00 (AEST)
20. Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 27. Apr. 2023, 04:00 (CEST) 20 Abr. 2023, 04:00 (CEST) - 27 Abr. 2023, 04:00 (CEST) 20 Avril 2023, 04:00 (CEST) - 27 Avril 2023, 04:00 (CEST) 20 Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 27 Apr. 2023, 04:00 (CEST) 2023/04/20 10:00 (HKT) ~ 2023/04/27 10:00 (HKT) 2023/04/20 10:00 (HKT) ~ 2023/04/27 10:00 (HKT) 2023/04/20 11:00 (KST) ~ 2023/04/27 11:00 (KST)
滑板格子衫
气质喇叭裙
完美烘烤面包
第666号的洋装
午后的叶间光斑连衣裙
黑猫耳头箍

*除上述形象道具以外,还有各种形象道具将会以特价陈列。
详情请查看忍者商店。

请您继续支持《Ninjala》。