MENU CLOSE

通知

忍者商店特卖

刊登日
2022/09/15 (JST)
Sept. 14, 2022 (PDT)
15 Sept. 2022 (BST)
15 Sept. 2022 (AEST)
15. Sept. 2022 (CEST)
15 Sept. 2022 (CEST)
15 Sept. 2022 (CEST)
15 Sett. 2022 (CEST)
2022/09/15 (HKT)
2022/09/15 (HKT)
2022/09/15 (KST)
更新日
2022/09/15 (JST)
Sept. 14, 2022 (PDT)
15 Sept. 2022 (BST)
15 Sept. 2022 (AEST)
15. Sept. 2022 (CEST)
15 Sept. 2022 (CEST)
15 Sept. 2022 (CEST)
15 Sett. 2022 (CEST)
2022/09/15 (HKT)
2022/02/24 (HKT)
2022/09/15 (KST)
                
举办期间

2022/09/15 11:00 (JST) ~ 2022/09/29 10:59 (JST) Sept. 14, 2022, 19:00 (PDT) - Sept. 28, 2022, 18:59 (PDT)
15 Sept. 2022, 03:00 (BST) - 29 Sept. 2022, 02:59 (BST)
15 Sept. 2022, 12:00 (AEST) - 29 Sept. 2022, 11:59 (AEST)
15. Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 29. Sept. 2022, 03:59 (CEST) 15 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 29 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 15 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 29 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 15 Sett. 2022, 04:00 (CEST) - 29 Sett. 2022, 03:59 (CEST) 2022/09/15 10:00 (HKT) ~ 2022/09/29 09:59 (HKT) 2022/09/15 10:00 (HKT) ~ 2022/09/29 09:59 (HKT) 2022/09/15 11:00 (KST) ~ 2022/09/29 10:59 (KST)


感谢您一直游玩《Ninjala》。

形象道具超级划算!举办忍者商店特卖!
期间内,精选形象道具将有优惠30%的特价!
还有,如果持有Ninjala通票将优惠50%!!
特卖的陈列内容会定期更换,请从下表中查看日程吧!

在此介绍忍者商店特卖的部分内容!

  售卖时间 形象道具
第1轮 2022/09/15 11:00 (JST) ~ 2022/09/22 10:59 (JST) Sept. 14, 2022, 19:00 (PDT) - Sept. 21, 2022, 18:59 (PDT)
15 Sept. 2022, 03:00 (BST) - 22 Sept. 2022, 02:59 (BST)
15 Sept. 2022, 12:00 (AEST) - 22 Sept. 2022, 11:59 (AEST)
15. Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 22. Sept. 2022, 03:59 (CEST) 15 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 22 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 15 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 22 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 15 Sett. 2022, 04:00 (CEST) - 22 Sett. 2022, 03:59 (CEST) 2022/09/15 10:00 (HKT) ~ 2022/09/22 09:59 (HKT) 2022/09/15 10:00 (HKT) ~ 2022/09/22 09:59 (HKT) 2022/09/15 11:00 (KST) ~ 2022/09/22 10:59 (KST)
菠萝短裤
滑板假日衬衫
夏日庆典浴衣穿搭
纳凉平顶硬草帽
第2轮 2022/09/22 11:00 (JST) ~ 2022/09/29 10:59 (JST) Sept. 21, 2022, 19:00 (PDT) - Sept. 28, 2022, 18:59 (PDT)
22 Sept. 2022, 03:00 (BST) - 29 Sept. 2022, 02:59 (BST)
22 Sept. 2022, 12:00 (AEST) - 29 Sept. 2022, 11:59 (AEST)
22. Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 29. Sept. 2022, 03:59 (CEST) 22 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 29 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 22 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 29 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 22 Sett. 2022, 04:00 (CEST) - 29 Sett. 2022, 03:59 (CEST) 2022/09/22 10:00 (HKT) ~ 2022/09/29 09:59 (HKT) 2022/09/22 10:00 (HKT) ~ 2022/09/29 09:59 (HKT) 2022/09/22 11:00 (KST) ~ 2022/09/29 10:59 (KST)
日式氛围迷你裤裙
肉食艺术和服
手里剑护额
雪国生活羽织套装

*除上述形象道具以外,还有各种形象道具将会以特价陈列。
详情请查看忍者商店。

请您继续支持《Ninjala》。