MENU CLOSE

通知

忍者商店特卖

刊登日
2022/02/24 (JST)
Feb. 23, 2022 (PST)
24 Feb. 2022 (GMT)
24 Feb. 2022 (AEST)
24. Feb. 2022 (CET)
24 Feb. 2022 (CET)
24 Févr. 2022 (CET)
24 Feb. 2022 (CET)
2022/02/24 (HKT)
2022/02/24 (HKT)
2022/02/24 (KST)
更新日
2022/02/24 (JST)
Feb. 23, 2022 (PST)
24 Feb. 2022 (GMT)
24 Feb. 2022 (AEST)
24. Feb. 2022 (CET)
24 Feb. 2022 (CET)
24 Févr. 2022 (CET)
24 Feb. 2022 (CET)
2022/02/24 (HKT)
2022/02/24 (HKT)
2022/02/24 (KST)
                
举办期间

2022/02/24 11:00 (JST) ~ 2022/03/10 10:59 (JST) Feb. 23, 2022, 18:00 (PST) - Mar. 09, 2022, 17:59 (PST)
24 Feb. 2022, 02:00 (GMT) - 10 Mar. 2022, 01:59 (GMT)
24 Feb. 2022, 12:00 (AEST) - 10 Mar. 2022, 11:59 (AEST)
24. Feb. 2022, 03:00 (CET) - 10. März 2022, 02:59 (CET) 24 Feb. 2022, 03:00 (CET) - 10 Marzo 2022, 02:59 (CET) 24 Févr. 2022, 03:00 (CET) - 10 Mars 2022, 02:59 (CET) 24 Feb. 2022, 03:00 (CET) - 10 Mar. 2022, 02:59 (CET) 2022/02/24 10:00 (HKT) ~ 2022/03/10 09:59 (HKT) 2022/02/24 10:00 (HKT) ~ 2022/03/10 09:59 (HKT) 2022/02/24 11:00 (KST) ~ 2022/03/10 10:59 (KST)


感谢您一直游玩《Ninjala》。

形象道具超级划算!举办忍者商店特卖!
期间内,精选形象道具将有优惠30%的特价!
还有,如果持有Ninjala通票将优惠50%!!
特卖的陈列内容会定期更换,经常到商店里看看吧!

在此介绍忍者商店特卖的部分内容!

  售卖时间 形象道具
第一次 2022/02/24 11:00 (JST) ~ 2022/02/27 10:59 (JST) Feb. 23, 2022, 18:00 (PST) - Feb. 26, 2022, 17:59 (PST)
24 Feb. 2022, 02:00 (GMT) - 27 Feb. 2022, 01:59 (GMT)
24 Feb. 2022, 12:00 (AEST) - 27 Feb. 2022, 11:59 (AEST)
24. Feb. 2022, 03:00 (CET) - 27. Feb. 2022, 02:59 (CET) 24 Feb. 2022, 03:00 (CET) - 27 Feb. 2022, 02:59 (CET) 24 Févr. 2022, 03:00 (CET) - 27 Févr. 2022, 02:59 (CET) 24 Feb. 2022, 03:00 (CET) - 27 Feb. 2022, 02:59 (CET) 2022/02/24 10:00 (HKT) ~ 2022/02/27 09:59 (HKT) 2022/02/24 10:00 (HKT) ~ 2022/02/27 09:59 (HKT) 2022/02/24 11:00 (KST) ~ 2022/02/27 10:59 (KST)
极限冰雪皮大衣
极限冰雪毛皮连帽衫
长鬓角飞机头
霓虹护目镜
第二次 2022/02/27 11:00 (JST) ~ 2022/03/03 10:59 (JST) Feb. 26, 2022, 18:00 (PST) - Mar. 02, 2022, 17:59 (PST)
27 Feb. 2022, 02:00 (GMT) - 03 Mar. 2022, 01:59 (GMT)
27 Feb. 2022, 12:00 (AEST) - 03 Mar. 2022, 11:59 (AEST)
27. Feb. 2022, 03:00 (CET) - 03. März 2022, 02:59 (CET) 27 Feb. 2022, 03:00 (CET) - 03 Marzo 2022, 02:59 (CET) 27 Févr. 2022, 03:00 (CET) - 03 Mars 2022, 02:59 (CET) 27 Feb. 2022, 03:00 (CET) - 03 Mar. 2022, 02:59 (CET) 2022/02/27 10:00 (HKT) ~ 2022/03/03 09:59 (HKT) 2022/02/27 10:00 (HKT) ~ 2022/03/03 09:59 (HKT) 2022/02/27 11:00 (KST) ~ 2022/03/03 10:59 (KST)
羽绒a.k.a.羽绒
针织feat.针织
“派对的主角”眼镜
第三次 2022/03/03 11:00 (JST) ~ 2022/03/06 10:59 (JST) Mar. 02, 2022, 18:00 (PST) - Mar. 05, 2022, 17:59 (PST)
03 Mar. 2022, 02:00 (GMT) - 06 Mar. 2022, 01:59 (GMT)
03 Mar. 2022, 12:00 (AEST) - 06 Mar. 2022, 11:59 (AEST)
03. März 2022, 03:00 (CET) - 06. März 2022, 02:59 (CET) 03 Marzo 2022, 03:00 (CET) - 06 Marzo 2022, 02:59 (CET) 03 Mars 2022, 03:00 (CET) - 06 Mars 2022, 02:59 (CET) 03 Mar. 2022, 03:00 (CET) - 06 Mar. 2022, 02:59 (CET) 2022/03/03 10:00 (HKT) ~ 2022/03/06 09:59 (HKT) 2022/03/03 10:00 (HKT) ~ 2022/03/06 09:59 (HKT) 2022/03/03 11:00 (KST) ~ 2022/03/06 10:59 (KST)
王国卫队制服
皇家卫队熊皮帽
热情似火运动头巾
第四次 2022/03/06 11:00 (JST) ~ 2022/03/10 10:59 (JST) Mar. 05, 2022, 18:00 (PST) - Mar. 09, 2022, 17:59 (PST)
06 Mar. 2022, 02:00 (GMT) - 10 Mar. 2022, 01:59 (GMT)
06 Mar. 2022, 12:00 (AEST) - 10 Mar. 2022, 11:59 (AEST)
06. März 2022, 03:00 (CET) - 10. März 2022, 02:59 (CET) 06 Marzo 2022, 03:00 (CET) - 10 Marzo 2022, 02:59 (CET) 06 Mars 2022, 03:00 (CET) - 10 Mars 2022, 02:59 (CET) 06 Mar. 2022, 03:00 (CET) - 10 Mar. 2022, 02:59 (CET) 2022/03/06 10:00 (HKT) ~ 2022/03/10 09:59 (HKT) 2022/03/06 10:00 (HKT) ~ 2022/03/10 09:59 (HKT) 2022/03/06 11:00 (KST) ~ 2022/03/10 10:59 (KST)
SF反乌托邦长裙
SF反乌托邦帽
牛排·半釉汁口味

*除上述形象道具以外,还有各种形象道具将会以特价陈列。
详情请查看忍者商店。

请您继续支持《Ninjala》。