MENU CLOSE

通知

WNA Level Up Matsuri(Festival)

刊登日
2022/04/21 (JST)
Apr. 20, 2022 (PDT)
21 Apr. 2022 (BST)
21 Apr. 2022 (AEST)
21. Apr. 2022 (CEST)
21 Abr. 2022 (CEST)
21 Avril 2022 (CEST)
21 Apr. 2022 (CEST)
2022/04/21 (HKT)
2022/04/21 (HKT)
2022/04/21 (KST)
更新日
2022/04/21 (JST)
Apr. 20, 2022 (PDT)
21 Apr. 2022 (BST)
21 Apr. 2022 (AEST)
21. Apr. 2022 (CEST)
21 Abr. 2022 (CEST)
21 Avril 2022 (CEST)
21 Apr. 2022 (CEST)
2022/04/21 (HKT)
2022/04/21 (HKT)
2022/04/21 (KST)
                

等级提升的绝佳机会!

举办经验值大幅提升的WNA Level Up Matsuri(Festival)!
乘此机会来大幅提升玩家等级,入手贴纸或背景音乐等等级提升报酬吧!


举办期间

2022/05/19 11:00 (JST) ~ 2022/05/29 10:59 (JST) May 18, 2022, 19:00 (PDT) - May 28, 2022, 18:59 (PDT)
19 May 2022, 03:00 (BST) - 29 May 2022, 02:59 (BST)
19 May 2022, 12:00 (AEST) - 29 May 2022, 11:59 (AEST)
19. Mai 2022, 04:00 (CEST) - 29. Mai 2022, 03:59 (CEST) 19 Mayo 2022, 04:00 (CEST) - 29 Mayo 2022, 03:59 (CEST) 19 Mai 2022, 04:00 (CEST) - 29 Mai 2022, 03:59 (CEST) 19 Mag. 2022, 04:00 (CEST) - 29 Mag. 2022, 03:59 (CEST) 2022/05/19 10:00 (HKT) ~ 2022/05/29 09:59 (HKT) 2022/05/19 10:00 (HKT) ~ 2022/05/29 09:59 (HKT) 2022/05/19 11:00 (KST) ~ 2022/05/29 10:59 (KST)

在此介绍等级提升报酬的部分内容!

等级 类别 报酬名称
10 背景音乐 遁于影中 忍者宿命
25 背景音乐 Feel the Sensation
45 背景音乐 樱袭 -SAKURA GASANE-
75 背景音乐 Cyber Rain
95 背景音乐 花吹雪
100 贴纸 纪念·等级100
115 背景音乐 魔法少女小玛丽

除此之外还有更多等级提升报酬!

请您继续支持《Ninjala》。