MENU CLOSE

通知

WNA Level Up Matsuri(Festival)

刊登日
2022/02/10 (JST)
Feb. 09, 2022 (PST)
10 Feb. 2022 (GMT)
10 Feb. 2022 (AEST)
10. Feb. 2022 (CET)
10 Feb. 2022 (CET)
10 Févr. 2022 (CET)
10 Feb. 2022 (CET)
2022/02/10 (HKT)
2022/02/10 (HKT)
2022/02/10 (KST)
更新日
2022/02/10 (JST)
Feb. 09, 2022 (PST)
10 Feb. 2022 (GMT)
10 Feb. 2022 (AEST)
10. Feb. 2022 (CET)
10 Feb. 2022 (CET)
10 Févr. 2022 (CET)
10 Feb. 2022 (CET)
2022/02/10 (HKT)
2022/02/10 (HKT)
2022/02/10 (KST)
                

等级提升的绝佳机会!

举办经验值大幅提升的WNA Level Up Matsuri(Festival)!
乘此机会来大幅提升玩家等级,入手贴纸或背景音乐等等级提升报酬吧!


举办期间

2022/02/17 11:00 (JST) ~ 2022/02/27 10:59 (JST) Feb. 16, 2022, 18:00 (PST) - Feb. 26, 2022, 17:59 (PST)
17 Feb. 2022, 02:00 (GMT) - 27 Feb. 2022, 01:59 (GMT)
17 Feb. 2022, 12:00 (AEST) - 27 Feb. 2022, 11:59 (AEST)
17. Feb. 2022, 03:00 (CET) - 27. Feb. 2022, 02:59 (CET) 17 Feb. 2022, 03:00 (CET) - 27 Feb. 2022, 02:59 (CET) 17 Févr. 2022, 03:00 (CET) - 27 Févr. 2022, 02:59 (CET) 17 Feb. 2022, 03:00 (CET) - 27 Feb. 2022, 02:59 (CET) 2022/02/17 10:00 (HKT) ~ 2022/02/27 09:59 (HKT) 2022/02/17 10:00 (HKT) ~ 2022/02/27 09:59 (HKT) 2022/02/17 11:00 (KST) ~ 2022/02/27 10:59 (KST)

在此介绍等级提升报酬的部分内容!

等级 类别 报酬名称
10 背景音乐 遁于影中 忍者宿命
25 背景音乐 Feel the Sensation
45 背景音乐 樱袭 -SAKURA GASANE-
75 背景音乐 Cyber Rain
95 背景音乐 花吹雪
100 贴纸 纪念·等级100
115 背景音乐 魔法少女小玛丽

除此之外还有更多等级提升报酬!

请您继续支持《Ninjala》。