MENU CLOSE

通知

『Ninjala』假日销售!

刊登日
2020/12/08 (JST)
Dec. 07, 2020 (PST)
08 Dec. 2020 (GMT)
08 Dec. 2020 (AEST)
08 Dez. 2020 (CET)
08 Dic. 2020 (CET)
08 Déc. 2020 (CET)
08 Dic. 2020 (CET)
2020/12/08 (HKT)
2020/12/08 (HKT)
2020/12/08 (KST)
更新日
2020/12/08 (JST)
Dec. 07, 2020 (PST)
08 Dec. 2020 (GMT)
08 Dec. 2020 (AEST)
08 Dez. 2020 (CET)
08 Dic. 2020 (CET)
08 Déc. 2020 (CET)
08 Dic. 2020 (CET)
2020/12/08 (HKT)
2020/12/08 (HKT)
2020/12/08 (KST)
                

这里是Ninjala运营团队。

期间限定的绝好机会!
我们将以折扣价格为您提供Ninjala 故事礼包!

Ninjala 故事礼包 贰之卷 55%OFF!

正常价格 HKD78(含税) 
折扣价格 35 HK$

举办期间

2020/12/10 00:00 (JST) ~ 2020/12/26 23:59 (JST) Dec. 09, 2020, 07:00 (PST) - Dec. 25, 2020, 23:59 (PST)
09 Dec. 2020, 15:00 (GMT) - 25 Dec. 2020, 22:59 (GMT)
10 Dec. 2020, 01:00 (AEST) - 26 Dec. 2020, 08:59 (AEST)
09 Dez. 2020, 16:00 (CET) - 25 Dez. 2020, 23:59 (CET) 09 Dic. 2020, 16:00 (CET) - 25 Dic. 2020, 23:59 (CET) 09 Déc. 2020, 16:00 (CET) - 25 Déc. 2020, 23:59 (CET) 09 Dic. 2020, 16:00 (CET) - 25 Dic. 2020, 23:59 (CET) 2020/12/09 23:00 (HKT) ~ 2020/12/26 22:59 (HKT) 2020/12/09 23:00 (HKT) ~ 2020/12/26 22:59 (HKT) 2020/12/10 00:00 (KST) ~ 2020/12/26 23:59 (KST)

*如需游玩《Ninjala 故事礼包》,则需要有《Ninjala》本篇。
*即使您没有通关“Ninjala 故事礼包”的其他卷,同样可以游玩。