MENU CLOSE

通知

巴顿的研究奖励

刊登日
2022/09/29 (JST)
Sept. 29, 2022 (PDT)
29 Sept. 2022 (BST)
29 Sept. 2022 (AEST)
29. Sept. 2022 (CEST)
29 Sept. 2022 (CEST)
29 Sept. 2022 (CEST)
29 Sett. 2022 (CEST)
2022/09/29 (HKT)
2022/09/29 (HKT)
2022/09/29 (KST)
更新日
2022/09/29 (JST)
Sept. 29, 2022 (PDT)
29 Sept. 2022 (BST)
29 Sept. 2022 (AEST)
29. Sept. 2022 (CEST)
29 Sept. 2022 (CEST)
29 Sept. 2022 (CEST)
29 Sett. 2022 (CEST)
2022/09/29 (HKT)
2022/09/29 (HKT)
2022/09/29 (KST)
                

来协助巴顿的研究吧!

活动期间内,每进行一次战斗就能通过掉落报酬获得研究点数×10哦!
掉落最多发生10次,所以最多有机会获得研究点数×100!
此外,进行10次战斗就能通过邮件获得来自巴顿的研究点数×50!


举办期间
  举办期间 报酬
第一次 2022/10/06 11:00 (JST) ~ 2022/10/13 10:59 (JST) Oct. 05, 2022, 19:00 (PDT) - Oct. 12, 2022, 18:59 (PDT)
06 Oct. 2022, 03:00 (BST) - 13 Oct. 2022, 02:59 (BST)
06 Oct. 2022, 12:00 (AEST) - 13 Oct. 2022, 11:59 (AEST)
06. Okt. 2022, 04:00 (CEST) - 13. Okt. 2022, 03:59 (CEST) 06 Oct. 2022, 04:00 (CEST) - 13 Oct. 2022, 03:59 (CEST) 06 Oct. 2022, 04:00 (CEST) - 13 Oct. 2022, 03:59 (CEST) 06 Ott. 2022, 04:00 (CEST) - 13 Ott. 2022, 03:59 (CEST) 2022/10/06 10:00 (HKT) ~ 2022/10/13 09:59 (HKT) 2022/10/06 10:00 (HKT) ~ 2022/10/13 09:59 (HKT) 2022/10/06 11:00 (KST) ~ 2022/10/13 10:59 (KST)
最多有研究点数×150
第二次 2022/12/01 11:00 (JST) ~ 2022/12/08 10:59 (JST) Nov. 30, 2022, 18:00 (PST) - Dec. 07, 2022, 17:59 (PST)
01 Dec. 2022, 02:00 (GMT) - 08 Dec. 2022, 01:59 (GMT)
01 Dec. 2022, 12:00 (AEST) - 08 Dec. 2022, 11:59 (AEST)
01. Dez. 2022, 03:00 (CET) - 08. Dez. 2022, 02:59 (CET) 01 Dic. 2022, 03:00 (CET) - 08 Dic. 2022, 02:59 (CET) 01 Déc. 2022, 03:00 (CET) - 08 Déc. 2022, 02:59 (CET) 01 Dic. 2022, 03:00 (CET) - 08 Dic. 2022, 02:59 (CET) 2022/12/01 10:00 (HKT) ~ 2022/12/08 09:59 (HKT) 2022/12/01 10:00 (HKT) ~ 2022/12/08 09:59 (HKT) 2022/12/01 11:00 (KST) ~ 2022/12/08 10:59 (KST)
最多有研究点数×150

*在期间内进行战斗,最多能够通过掉落报酬入手10次研究点数×10。
*在期间内进行10次战斗,游戏内邮件中将收到研究点数×50。

*期间和内容如有更改,恕不另行通知。
请您继续支持《Ninjala》。