MENU CLOSE

通知

巴顿的研究奖励

刊登日
2022/06/24 (JST)
June 23, 2022 (PDT)
24 June 2022 (BST)
24 June 2022 (AEST)
24. Juni 2022 (CEST)
24 Jun. 2022 (CEST)
24 Juin 2022 (CEST)
24 Giu. 2022 (CEST)
2022/06/24 (HKT)
2022/06/24 (HKT)
2022/06/24 (KST)
更新日
2022/06/24 (JST)
June 23, 2022 (PDT)
24 June 2022 (BST)
24 June 2022 (AEST)
24. Juni 2022 (CEST)
24 Jun. 2022 (CEST)
24 Juin 2022 (CEST)
24 Giu. 2022 (CEST)
2022/06/24 (HKT)
2022/06/24 (HKT)
2022/06/24 (KST)
                

来协助巴顿的研究吧!

活动期间内,每进行一次战斗就能通过掉落报酬获得研究点数×10哦!
掉落最多发生10次,所以最多有机会获得研究点数×100!
此外,进行10次战斗就能通过邮件获得来自巴顿的研究点数×50!


举办期间
  举办期间 报酬
第一次 2022/06/30 11:00 (JST) ~ 2022/07/07 10:59 (JST) June 29, 2022, 19:00 (PDT) - July 06, 2022, 18:59 (PDT)
30 June 2022, 03:00 (BST) - 07 July 2022, 02:59 (BST)
30 June 2022, 12:00 (AEST) - 07 July 2022, 11:59 (AEST)
30. Juni 2022, 04:00 (CEST) - 07. Juli 2022, 03:59 (CEST) 30 Jun. 2022, 04:00 (CEST) - 07 Jul. 2022, 03:59 (CEST) 30 Juin 2022, 04:00 (CEST) - 07 Juil. 2022, 03:59 (CEST) 30 Giu. 2022, 04:00 (CEST) - 07 Lug. 2022, 03:59 (CEST) 2022/06/30 10:00 (HKT) ~ 2022/07/07 09:59 (HKT) 2022/06/30 10:00 (HKT) ~ 2022/07/07 09:59 (HKT) 2022/06/30 11:00 (KST) ~ 2022/07/07 10:59 (KST)
最多有研究点数×150
第二次 2022/08/04 11:00 (JST) ~ 2022/08/11 10:59 (JST) Aug. 03, 2022, 19:00 (PDT) - Aug. 10, 2022, 18:59 (PDT)
04 Aug. 2022, 03:00 (BST) - 11 Aug. 2022, 02:59 (BST)
04 Aug. 2022, 12:00 (AEST) - 11 Aug. 2022, 11:59 (AEST)
04. Aug. 2022, 04:00 (CEST) - 11. Aug. 2022, 03:59 (CEST) 04 Agosto 2022, 04:00 (CEST) - 11 Agosto 2022, 03:59 (CEST) 04 Août 2022, 04:00 (CEST) - 11 Août 2022, 03:59 (CEST) 04 Ago. 2022, 04:00 (CEST) - 11 Ago. 2022, 03:59 (CEST) 2022/08/04 10:00 (HKT) ~ 2022/08/11 09:59 (HKT) 2022/08/04 10:00 (HKT) ~ 2022/08/11 09:59 (HKT) 2022/08/04 11:00 (KST) ~ 2022/08/11 10:59 (KST)
最多有研究点数×150

*在期间内进行战斗,最多能够通过掉落报酬入手10次研究点数×10。
*在期间内进行10次战斗,游戏内邮件中将收到研究点数×50。

*期间和内容如有更改,恕不另行通知。
请您继续支持《Ninjala》。