MENU CLOSE

通知

巴顿的研究奖励

刊登日
2022/04/21 (JST)
Apr. 20, 2022 (PDT)
21 Apr. 2022 (BST)
21 Apr. 2022 (AEST)
21. Apr. 2022 (CEST)
21 Abr. 2022 (CEST)
21 Avril 2022 (CEST)
21 Apr. 2022 (CEST)
2022/04/21 (HKT)
2022/04/21 (HKT)
2022/04/21 (KST)
更新日
2022/04/21 (JST)
Apr. 20, 2022 (PDT)
21 Apr. 2022 (BST)
21 Apr. 2022 (AEST)
21. Apr. 2022 (CEST)
21 Abr. 2022 (CEST)
21 Avril 2022 (CEST)
21 Apr. 2022 (CEST)
2022/04/21 (HKT)
2022/04/21 (HKT)
2022/04/21 (KST)
                

来协助巴顿的研究吧!

活动期间内,每进行一次战斗就能通过掉落报酬获得研究点数×10哦!
掉落最多发生10次,所以最多有机会获得研究点数×100!
此外,进行10次战斗就能通过邮件获得来自巴顿的研究点数×50!


举办期间
  举办期间 报酬
第一次 2022/04/28 11:00 (JST) ~ 2022/05/05 10:59 (JST) Apr. 27, 2022, 19:00 (PDT) - May 04, 2022, 18:59 (PDT)
28 Apr. 2022, 03:00 (BST) - 05 May 2022, 02:59 (BST)
28 Apr. 2022, 12:00 (AEST) - 05 May 2022, 11:59 (AEST)
28. Apr. 2022, 04:00 (CEST) - 05. Mai 2022, 03:59 (CEST) 28 Abr. 2022, 04:00 (CEST) - 05 Mayo 2022, 03:59 (CEST) 28 Avril 2022, 04:00 (CEST) - 05 Mai 2022, 03:59 (CEST) 28 Apr. 2022, 04:00 (CEST) - 05 Mag. 2022, 03:59 (CEST) 2022/04/28 10:00 (HKT) ~ 2022/05/05 09:59 (HKT) 2022/04/28 10:00 (HKT) ~ 2022/05/05 09:59 (HKT) 2022/04/28 11:00 (KST) ~ 2022/05/05 10:59 (KST)
最多有研究点数×150
第二次 2022/05/05 11:00 (JST) ~ 2022/05/12 10:59 (JST) May 04, 2022, 19:00 (PDT) - May 11, 2022, 18:59 (PDT)
05 May 2022, 03:00 (BST) - 12 May 2022, 02:59 (BST)
05 May 2022, 12:00 (AEST) - 12 May 2022, 11:59 (AEST)
05. Mai 2022, 04:00 (CEST) - 12. Mai 2022, 03:59 (CEST) 05 Mayo 2022, 04:00 (CEST) - 12 Mayo 2022, 03:59 (CEST) 05 Mai 2022, 04:00 (CEST) - 12 Mai 2022, 03:59 (CEST) 05 Mag. 2022, 04:00 (CEST) - 12 Mag. 2022, 03:59 (CEST) 2022/05/05 10:00 (HKT) ~ 2022/05/12 09:59 (HKT) 2022/05/05 10:00 (HKT) ~ 2022/05/12 09:59 (HKT) 2022/05/05 11:00 (KST) ~ 2022/05/12 10:59 (KST)
最多有研究点数×150

*在期间内进行战斗,最多能够通过掉落报酬入手10次研究点数×10。
*在期间内进行10次战斗,游戏内邮件中将收到研究点数×50。

*期间和内容如有更改,恕不另行通知。
请您继续支持《Ninjala》。